Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (09/06/2014-14/06/2014)

Tác giả : AA001 | 14 - 06 - 2014 | 2:30 PM | 850 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (09/06 - 14/06/2014).

Công văn 6677/TCHQ-TXNK ngày 06/06/2014 - Vướng mắc về chính sách thuế và thủ tục hủy nguyên liệu NSXXK dư thừa, không đạt chất lượng:

Công văn này giải quyết vướng mắc về chính sách thuế và thủ tục hủy nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu dư thừa, không đạt chất lượng. Cụ thể như sau:

- Về thủ tục kê khai, nộp thuế và tính phạt chậm nộp thuế:

Phần phế liệu, phế phẩm không nằm trong định mức tiêu hủy phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

-  Về việc hoàn lại số tiến thuế, tiền chậm nộp đã nộp đối với phế liệu, phế phẩm tiêu hủy (nằm trong định mức):

Trường hợp Công ty đã nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp cho số phế liệu, phế phẩm tiêu hủy nằm trong định mức thì việc xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, nộp thừa thực hiện theo quy định tại Điều 26 Thông tư 128/2010/TT-BTC.

Công văn 6702/TCHQ-TXNK ngày 06/06/2014 - Vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng:

Công văn này giải đáp vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó, trường hợp của Công ty không phải là nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT do hàng hóa nhập khẩu của Công ty không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (Công ty thuộc trường hợp phải nộp thuế) theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế GTGT. Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thì Công ty căn cứ vào chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu để thực hiện kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.

Công văn 6676/TCHQ-GSQL ngày 06/06/2014 - Quy định thủ tục hàng hóa tạm xuất sau đó chuyển quyền sở hữu (mua, bán, biếu, tặng) cho đối tác nước ngoài:

Công văn này hướng dẫn về thủ tục hàng hóa tạm xuất sau đó chuyển quyền sở hữu (mua, bán, biếu, tặng) cho đối tác nước ngoài. Cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp có văn bản đề nghị được chuyển quyền sở hữu gửi Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm xuất.

- Sau khi được Lãnh đạo Chi cục Hải quan phê duyệt, doanh nghiệp làm thủ tục hải quan theo loại hình xuất khẩu kinh doanh; chính sách thuế, chính sách quản lý xuất khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển quyền sở hữu (trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý tại thời điểm tạm xuất).

Lưu ý trường hợp xà lan tự hành tạm xuất - tái nhập nếu chuyển quyền sở hữu cho đối tác nước ngoài theo quy định nêu trên, nếu được xác định là tàu biển thì phải tuân thủ quy định Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

- Căn cứ để xác nhận xà lan đã xuất khẩu trên tờ khai hải quan là hợp đồng mua bán xà lan, Biên bản bàn giao nhận xà lan và Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển (đối với trường hợp xà lan xác định là tàu biển theo quy định tại Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ).

Công văn 6682/TCHQ-QLRR ngày 06/06/2014 - Xử lý vướng mắc cập nhật thông tin ân hạn thuế 275 ngày:

Công văn này xử lý vướng mắc cập nhật thông tin ân hạn thuế 275 ngày. Cụ thể như sau:

1. Về hệ thống:

- Tại thời điểm trước ngày 15/05/2014, khi công chức cập nhật thông tin về điều kiện ân hạn thuế, theo thiết kế của Hệ thống thông tin quản lý rủi ro, các thông tin do công chức hải quan tại Chi cục nhập vào Hệ thống sẽ được gửi qua hệ thống đến Phòng Quản lý rủi ro để phê duyệt các thông tin đó, nếu sau ngày 15/05/2014 các thông tin đó vẫn hiển thị trên màn hình duyệt thông tin của lãnh đạo Phòng Quản lý rủi ro thì lãnh đạo Phòng Quản lý rủi ro vẫn phê duyệt tiếp cho đến hết thông tin gửi.

- Tại thời điểm ngày 15/05/2014, Hệ thống thông tin quản lý rủi ro đã được nâng cấp theo quy trình mới, cho phép lãnh đạo Chi cục trực tiếp phê duyệt các thông tin về doanh nghiệp do công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cập nhật vào hệ thống. Vì vậy, kể từ sau ngày 15/05/2014, các thông tin do công chức hải quan cấp Chi cục cập nhật và gửi duyệt sẽ hiển thị trên màn hình duyệt thông tin của lãnh đạo Chi cục.

Các thông tin về Công ty được cơ quan Hải quan cập nhật và gửi duyệt vào đúng thời điểm hệ thống đang nâng cấp, nên có sự hiển thị không chính xác trên màn hình gửi duyệt (hiển thị lặp lại 03 lần). Tổng cục (Ban Quản lý rủi ro) đã kịp thời giải đáp và trực tiếp hướng dẫn xử lý các vướng mắc nêu trên. 

Công văn 7382/BTC-TCHQ ngày 04/06/2014 - Xử lý thuế hàng NK thay đổi mục đích sử dụng:

Công văn này hướng dẫn xử lý thuế hàng NK thay đổi mục đích sử dụng. Theo đó, sau khi tờ khai mới được đăng ký và cập nhật vào hệ thống, cơ quan Hải quan thực hiện điều chỉnh tiền thuế của tờ khai cũ tương ứng với số hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đã được đặt trên tờ khai mới như sau:

- Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế của tờ khai cũ: cơ quan Hải quan ban hành quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai cũ sau khi người nộp thuế nộp số tiền thuế của tờ khai mới.

- Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế của tờ khai cũ: cơ quan hải quan ban hành quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai cũ, sau đó thực hiện hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số thuế của tờ khai cũ và số thuế của tờ khai mới. Nếu số tiền thuế của tờ khai cũ ít hơn so với số tiền thuế phải nộp của tờ khai mới, người nộp thuế phải nộp thêm số tiền còn thiếu, nếu thừa, cơ quan Hải quan thực hiện hoàn trả theo đúng quy định.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại: 

Bản tin hải quan số 2214

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]