Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN từ 01/09 - 15/09/2020

Tác giả : AA006 | 27 - 09 - 2020 | 3:37 PM | 1431 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Hải Quan thời gian vừa qua (01/09/2020 – 15/09/2020):

Công văn số 5882/TCHQ-GSQL về việc Xử lý hàng hóa tồn đọng là mặt hàng dễ cháy, nổ ngày 7/9/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành

- Khẩn trương xử lý hàng hóa tồn đọng lưu giữ từ năm 2016, năm 2017, năm 2018, năm 2019 đến nay là mặt hàng dễ cháy, nổ tại kho, bãi, cảng thuộc địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật để giảm nguy cơ cháy nổ tại các kho, bãi, cảng.

- Trường hợp, vướng mắc vượt thẩm quyền, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.năm 2018 và năm 2019 đến nay chưa được xử lý hàng hóa tồn đọng, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng và trách nhiệm của Chi cục Hải quan quản lý hàng hóa tồn đọng trong việc thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng và xử lý hàng hóa tồn đọng, làm rõ nguyên nhân, lý do.2. Về việc lưu giữ, quản lý hàng hóa tồn đọng là mặt hàng dễ cháy, nổ:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện điểm 3 công văn số 5454/TCHQ-GSQL ngày 17/8/2020 của Tổng cục Hải quan, theo đó, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng xây dựng phương án phòng chống cháy, nổ đối với hàng hóa tồn đọng là các mặt hàng dễ cháy, nổ

                                                                                                        Nguồn: Tài Việt tổng hợp

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác dưới đây:

1.Công văn số 5864/TCHQ-TXNK ngày 04/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Hàng hóa thuê DNCX gia công

2.Công văn số 5992/TCHQ-TXNK ngày 11/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT

3.Công văn số 6040/TCHQ-TXNK ngày 14/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuế


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]