Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (9/2 - 14/2/2015)

Tác giả : AA001 | 15 - 02 - 2015 | 4:35 PM | 1937 Lượt xem

Công văn 1118/TCHQ-GSQL ngày 06/02/2015 - Thủ tục tạm xuất - tái nhập hàng hóa:

Công văn này giải đáp vướng mắc về thủ tục tạm xuất - tái nhập hàng hóa đã qua sử dụng. Một số doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng hóa không có điều khoản thời hạn bảo hành ghi trên hợp đồng nhập khẩu nhưng khi làm thủ tục tạm xuất- tái nhập hàng hóa để bảo hành sửa chữa tại nước ngoài bổ sung phụ lục hợp đồng liên quan đến thời hạn bảo hành và Chi cục Hải quan cửa khẩu không có cơ sở không thực hiện thủ tục tạm xuất- tái nhập theo quy định. Thời hạn bắt đầu và kết thúc bảo hành cho một số sản phẩm (như điện thoại di động) được các hãng sản xuất quy định khác nhau, có nhiều trường hợp doanh nghiệp dẫn chiếu chính sách bảo hành được đăng tải trên Website chính thức của nhà sản xuất hoặc trong hợp đồng tổng, hợp đồng khung. Để quản lý chặt chẽ loại hình tạm xuất - tái nhập theo thời hạn bảo hành, Hải quan địa phương đề xuất giải quyết như sau:

1. Đối với các trường hợp trong Hợp đồng có điều khoản bảo hành, Hải quan cửa khẩu căn cứ điều khoản bảo hành này để làm thủ tục tạm xuất - tái nhập cho doanh nghiệp.

2. Đối với các trường hợp doanh nghiệp xuất trình hợp đồng bổ sung điều khoản bảo hành, Hải quan cửa khẩu căn cứ điều khoản bổ sung này để làm thủ tục tục tạm xuất - tái nhập cho doanh nghiệp.

3. Đối với các trường hợp điều khoản bảo hành chung trên trang Web và được thể hiện trên hợp đồng thì Hải quan cửa khẩu căn cứ thời hạn bảo hành thể hiện trên trang Web và điều khoản hợp đồng này để làm thủ tục tạm xuất- tái nhập cho doanh nghiệp.

4. Đối với các trường hợp khác (ngoài các trường hợp nêu tại các điểm 1, 2, 3 trên đây) thì phải có giấy phép của Bộ Công Thương, Hải quan cửa khẩu mới làm thủ tục tạm xuất - tái nhập cho doanh nghiệp.

Công văn 1090/TCHQ-GSQL ngày 05/02/2015 - Xác định ngày xuất khẩu đối với hàng hóa được vận chuyển qua biên giới đất liền:

Công văn này hướng dẫn xác định ngày xuất khẩu đối với hàng hóa được vận chuyển qua biên giới đất liền. Theo đó, đối với hàng hóa được vận chuyển theo đường bộ, đường sông qua biên giới đất liền giữa Việt Nam với các nước thành viên FTA như Trung Quốc, Lào, Campchia, ngày xuất khẩu là ngày giao hàng tại cửa khẩu xuất của nước xuất khẩu hoặc ngày phát hành chứng từ vận tải (nếu có). Trường hợp không có căn cứ để xác định thông tin về ngày xuất khẩu như trên thì ngày hàng đến cửa khẩu nhập đầu tiên của Việt Nam được coi là ngày xuất khẩu.

Công văn 1457/BTC-TCHQ ngày 29/01/2015 - Xử lý hoàn thuế của DN ưu tiên:

Công văn này hướng dẫn xử lý hoàn thuế của DN ưu tiên. Theo đó, Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện không quy định về hồ sơ hoàn thuế, do đó, đối với hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp ưu tiên được thực hiện theo quy định tại Điều 119 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013. Trường hợp hồ sơ là của doanh nghiệp ưu tiên trên tờ khai không có kết quả kiểm hóa (do được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 86/2013/TT-BTC) thì được chuyển hồ sơ từ đối tượng hoàn trước kiểm tra sau sang kiểm tra trước hoàn thuế sau theo quy định.

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]