Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (18/05 - 23/05/2015)

Tác giả : AA006 | 23 - 05 - 2015 | 3:21 PM | 2277 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (18/05 - 23/05/2015):

Công văn 4378/TCHQ-GSQL ngày 14/05/2015 - Vướng mắc khi làm thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát; thuế XNK; và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK

Công văn này giải quyết vướng mắc khi làm thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Theo đó, cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam chỉ là một trong các điều kiện để xác định thời hạn nộp thuế (phải nộp thuế ngay hoặc được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày), do vậy, không ảnh hưởng đến việc thông quan hàng hóa. Trường hợp của Công ty có trụ sở chính tại Việt Nam, không có cơ sở sản xuất, Công ty ký hợp đồng gia công nội địa với Công ty nội địa để sản xuất và nhận lại sản phẩm để xuất khẩu thì khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư được thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình SXXK.

Công văn 446/GSQL-GQ2 ngày 13/05/2015 - Hướng dẫn thủ tục hải quan của DNCX

Công văn này hướng dẫn thủ tục hải quan của DNCX. Theo đó, trường hợp Công ty đã thành lập chi nhánh ngoài khu chế xuất để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa thì các ưu đãi đầu tư, ưu đãi về thuế và các ưu đãi tài chính khác áp dụng đối với việc sản xuất để xuất khẩu của DNCX không áp dụng đối với hoạt động này. Chi nhánh Công ty làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu với chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa như đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo hợp đồng thương mại theo quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu và quyền phân phối đã được cấp phép. Khi mua, bán cho doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan, trường hợp mua hàng từ DNCX để xuất khẩu thì thực hiện thủ tục hải quan  như doanh nghiệp nội địa mua hàng hóa của DNCX, khi xuất khẩu làm thủ tục như đối với hàng hóa xuất khẩu kinh doanh; thực hiện kê khai, tính thuế (nếu có).

- Khi bán hàng từ Công ty vào Chi nhánh Công ty thì Công ty và Chi nhánh Công ty thực hiện thủ tục hải quan như đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX và doanh nghiệp nội địa.

- Hiện nay, Bộ Tài chính đang được giao chủ trì, xây dựng Nghị định sửa đổi khoản 9 Điều 1 của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP theo hướng DNCX không cần phải thành lập chi nhánh ngoài khu chế xuất để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 - Quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp

Thông tư này quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Các chế độ ưu tiên:

- Miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa;

- Thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh;

- Ưu tiên thứ tự làm thủ tục Hải quan;

- Ưu tiên kiểm tra chuyên ngành;

- Được hoàn thuế trước, kiểm tra sau, được nộp báo cáo quyết toán hàng nhập GC, nhập SXXK trong thời gian 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính của doanh nghiệp;

- Được thực hiện nhập trước khai hải quan sau;

- Miễn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan không quá 1 lần trong 3 năm liên tục trên cơ sở quản lý rủi ro kể từ ngày được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan.

Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên:

- Tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật về thuế.

- Kim ngạch XNK: Với doanh nghiệp kim ngạch xuất khẩu từ 100 triệu USD trở lên, nhập khẩu từ 40 triệu USD trở lên, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam từ 30 triệu USD/năm trở lên. Đối với đại lý thủ tục hải quan: số tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan đứng tên đại lý trong năm đạt từ 20.000 tờ khai/năm trở lên.

- Thực hiện thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử; có chương trình công nghệ thông tin quản lý hoạt động XNK.

- Thực hiện thanh toán đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu qua ngân hàng theo quy định của ngân hàng nhà nước.

- Đạt điều kiện về hệ thống kiểm soát nội.

- Chấp hành tốt pháp luật về kế toán, kiểm toán.

Thông tư này có hiệu lực ngày 26/06/2015.

Công văn 6486/BTC-TCHQ ngày 20/05/2015 - Kéo dài thời gian ân hạn nộp thuế

Công văn này hướng dẫn việc kéo dài thời gian ân hạn nộp thuế. Theo đó, người nộp thuế đáp ứng điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời hạn giao hàng thì được xem xét gia hạn nộp thuế, thời gian gia hạn tối đa không quá 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền gia hạn thực hiện theo quy định tại Điều 135 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. Nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định dẫn trên thì tính cả thời gian ân hạn và thời gian gia hạn là gần 3 năm (bao gồm: thời hạn nộp thuế 275 ngày + thời gian gia hạn 02 năm), không phải là 1 năm như quy định tại Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 trước đây.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 1915


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]