Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN NGÀY 06-12/06/2022

Tác giả : Admin | 12 - 06 - 2022 | 8:50 AM | 753 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Hải Quan thời gian vừa qua (06 - 12/06/2022):

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Thông báo 2030/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Dầu cá dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành

B - CÔNG VĂN 

Công văn 2114/TCHQ-TXNK năm 2022 về chính sách thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2101/TCHQ-TXNK năm 2022 vướng mắc hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2096/TCHQ-TXNK năm 2022 về xem xét gia hạn áp dụng thông báo xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2087/TCHQ-GSQL năm 2022 về khai bổ sung sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2054/TCHQ-GSQL năm 2022 về sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2079/TCHQ-GSQL năm 2022 về xuất khẩu cát do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2047/TCHQ-GSQL năm 2022 về đăng ký tờ khai hải quan một lần xuất nhập khẩu nhiều lần đối với mặt hàng thạch cao nhập khẩu và dăm gỗ xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2077/TCHQ-GSQL năm 2022 về vận chuyển hàng giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1992/TCHQ-TXNK năm 2022 về nộp tiền phí hải quan đối với chuyến bay nước ngoài đến Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2011/TCHQ-GSQL năm 2022 về xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 4979/BTC-TCHQ năm 2022 về xử phạt đối với hành vi nhập khẩu hàng hóa là xe máy chuyên dùng bị đục sửa số khung, số máy do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 1836/TCT-TTKT năm 2022 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1123/HQTPHCM-GSQL năm 2022 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]