Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (05/01 - 10/01/2015)

Tác giả : AA001 | 11 - 01 - 2015 | 4:48 PM | 939 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (05/01/2015 - 10/01/2015):

Công văn 15452/TCHQ-GSQL ngày 30/12/2014 - Mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu:

Công văn này giải đáp vướng mắc về mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu. Cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp đã được cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu theo quy định thì tiếp tục sử dụng đểkhai báo địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu trên hệ thống VNACCS khi làm thủ tục hải quan.

2. Doanh nghiệp chưa được cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc phát sinh kho, bãi tập kết mới thì việc khai báo mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu được thực hiện nhưsau:

- Sửdụng mã dùng chung của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để khai báo tiêu chí 2.27 (Mã địa điểm lưu kho hàng chờthông quan dự kiến trên tờkhai hải quan xuất khẩu);

- Đồng thời khai báo cụ thể địa chỉ của kho hàng nơi tập kết hàng hóa tại tiêu chí 2.57 hoặc phần ghi chú hoặc tiêu chí 2.59 (Địa điểm xếp lên xe chở hàng trên tờ khai hải quan xuất khẩu). 

Công văn 15433/TCHQ-TXNK ngày 30/12/2014 - Vướng mắc tính tiền chậm nộp đối với hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa:

Công văn này giải đáp vướng mắc tính tiền chậm nộp đối với hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa. Theo đó, người nộp thuế phải nộp đủ các loại thuế, tiền chậm nộp kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu ban đầu đến ngày thực nộp thuế đối với số hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa. Trường hợp do phía nước ngoài hủy hợp đồng xuất khẩu hoặc có lý do khách quan bất khả kháng, người nộp thuế phải chuyển tiêu thụ nội địa thì phải kê khai nộp đủ các loại thuế khi chuyển tiêu thụ nội địa; tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp thuế (đối với trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa ngoài thời hạn nộp thuế). Cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ giải trình của doanh nghiệp, xem xét xửlý từng trường hợp. Sau khi được Lãnh đạo Chi cục hải quan phê duyệt, người khai hải quan kê khai trên tờ khai hải quan mới và làm thủtục hải quan theo loại hình nhập khẩu kinh doanh.

Công văn 02/GSQL-GQ1 ngày 05/01/2015 - Ủy quyền làm thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS:

Công văn này hướng giải đáp vướng mắc về việc ủy quyền làm thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS. Theo đó, ngoài các giấy tờ phải có trong bộ hồ sơ hải quan theo quy định, Doanh nghiệp được ủy thác phải nộp thêm 01 bản sao giấy ủy quyền của Doanh nghiệp ủy thác. Với Doanh nghiệp ủy thác không phải là người khai hải quan, do đó không phải thực hiện đăng ký người sử dụng hệ thống VNACCS. Với Doanh nghiệp được ủy thác là người khai hải quan, vì vậy phải có chữ ký số và thực hiện đăng ký người sử dụng hệ thống VNACCS; trong quá trình thực hiện khai hải quan, tại tiêu chí “Người xuất khẩu/nhập khẩu” nhập thông tin của doanh nghiệp được ủy thác, tại tiêu chí “Người ủy thác xuất/nhập khẩu” nhập thông tin của doanh nghiệp ủy thác.

Theo: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]