Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (25/04 - 29/04/2016)

Tác giả : Admin | 30 - 04 - 2016 | 10:53 AM | 885 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (18/04 - 23/04/2016):

Công văn 3398/TCHQ-GSQL ngày 26/04/2016 - Giải quyết vướng mắc thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp gia công cho thương nhân nước ngoài thuê tổ chức, cá nhân khác gia công, theo đó :

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 32 Nghị định số 187/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì bên nhận gia công được thuê thương nhân khác gia công;

Căn cứ quy định tại Điều 62 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng không trực tiếp gia công mà thuê tổ chức, cá nhân khác gia công (thuê gia công lại) thì tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tên, địa chỉ trụ sở, địa chỉ cơ sở sản xuất của chính tổ chức, cá nhân và của tổ chức, cá nhân nhận gia công lại; thời gian đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công để cơ quan hải quan kiểm tra khi cần thiết. Thời hạn nộp văn bản thông báo là trước thời điểm đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công lại.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty không có cơ sở sản xuất, thuê gia công lại toàn bộ sản phẩm, Công ty có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi quản lý hoạt động gia công, trong đó nêu rõ các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở của Công ty;

- Tên, địa chỉ, cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh cá thể tại làng nghề  đính kèm danh sách tên, địa chỉ các hộ gia đình khác có thực hiện hoạt động gia công

- Tên, địa chỉ nơi lưu giữ hàng hóa bao gồm kho để chứa nguyên vật liệu và thành phẩm sau khi nhận lại sản phẩm gia công lại.

- Thời gian đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công lại.

Trường hợp có thay đổi các nội dung đã thông báo có văn bản điều chỉnh, bổ sung.

Công văn 3478/TCHQ-TXNK ngày 27/04/2016 - Về hoàn/điều chỉnh tiền thuế do bổ sung C/O, theo đó:

- Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ Điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau thì cơ quan Hải quan thực hiện theo quy định hiện hành.

- Trường hợp doanh nghiệp nộp bổ sung C/O nhưng không đáp ứng đủ Điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, thì thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế; nếu C/O đảm bảo hợp lệ, đáp ứng đầy đủ Điều kiện theo hướng dẫn tại công văn số 1122/TCHQ-GSQL ngày 5/2/2016 của Tổng cục Hải quan thì cơ quan Hải quan thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Nguồn: taiviet.net

 Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 1416

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]