Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (05/10 - 10/10/2015)

Tác giả : AA006 | 10 - 10 - 2015 | 2:06 PM | 2337 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (05/10 - 10/10/2015):

Công văn 833/XNK-XXHH ngày 30/09/2015 - Thông tư 31/2015/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định AANZFTA

Nhằm thực thi Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân (AANZFTA), Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 và thay thế Thông tư số 33/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương. Theo đó, C/O mẫu AANZ cũ sẽ được thay bằng C/O mẫu AANZ mới với quy định về việc ghi trị giá FOB trên ô số 9. Cụ thể: doanh nghiệp chỉ bắt buộc ghi trị giá FOB trong trường hợp áp dụng tiêu chí RVC.

Thời gian áp dụng chuyển đổi C/O mẫu AANZ là 06 tháng (từ 01/10/2015 đến hết ngày 31/3/2016), áp dụng đối với 10 nước thành viên Hiệp định (trừ In-đô-nê-xi-a và Cam-pu-chia). Trong thời gian chuyển đổi, 10 nước này sẽ chấp nhận các C/O mẫu AANZ được cấp trong các trường hợp sau:

(1) C/O mẫu mới với quy định mới về ghi giá FOB;

(2) C/O mẫu mới với quy định cũ về ghi giá FOB (có thể ghi giá FOB với mọi tiêu chí xuất xứ);

(3) C/O mẫu cũ với quy định mới về ghi giá FOB;

(4) C/O mẫu cũ với quy định cũ về ghi giá FOB.

Sau khi kết thúc thời gian chuyển đổi (hết ngày 31/3/2016), 10 nước này sẽ phải dùng toàn bộ mẫu C/O AANZ mới với quy định mới về ghi giá FOB.

Đối với In-đô-nê-xi-a và Cam-pu-chia, do chưa thực hiện Nghị định thư từ ngày 01/10/2015 nên C/O mẫu AANZ được cấp từ và cấp đến hai nước này vẫn sử dụng C/O mẫu AANZ cũ cho đến khi hai nước này chính thức thực hiện Nghị định thư (dự kiến ngày 01 tháng 01 năm 2016).

Đối với hai nước Cam-pu-chia và Mi-an-ma, mặc dù Nghị định thư có hiệu lực nhưng C/O mẫu AANZ được cấp từ và cấp đến hai nước này vẫn sử dụng quy định cũ về ghi giá FOB (ghi trị giá FOB đối với mọi tiêu chí xuất xứ) đến hết ngày 30/9/2017.

Công văn 9000/TCHQ-GSQL ngày 01/10/2015 - Hướng dẫn điều chuyển nguyên phụ liệu cho đối tác trong cùng Tập đoàn

Công văn này trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Sonion Việt Nam về việc điều chuyển nguyên phụ liệu cho đối tác trong nước, nước ngoài cùng Tập đoàn, theo đó:

1. Về thủ tục điều chuyển nguyên phụ liệu:

- Trường hợp Công ty thực hiện hoạt động điều chuyển nguyên vật liệu cho các Công ty cùng Tập đoàn ở nước ngoài thì Công ty áp dụng thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, trừ quy định tại điểm b, c, khoản 2 Điều này.

- Đối với trường hợp Công ty bán nguyên phụ liệu cho Công ty Sonion 2 là doanh nghiệp FDI ở Vũng Tàu đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Khi làm thủ tục điều chuyển nguyên phụ liệu, Công ty phải nộp cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai văn bản chỉ định điều chuyển nguyên phụ liệu của Tập đoàn, trong đó ghi rõ mục đích của việc điều chuyển và thông tin về tên, địa chỉ của Công ty nhận điều chuyển nguyên phụ liệu. Công ty có cam kết bằng văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xuất khẩu về việc chỉ điều chuyển tối đa không quá 10% số lượng nguyên phụ liệu của tờ khai nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất trước đó của Công ty; giá nguyên phụ liệu điều chuyển phải bằng với giá mua nguyên phụ liệu khi nhập khẩu.

2. Về chính sách thuế: Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định hiện hành.

Công văn 9001/TCHQ-GSQL ngày 01/10/2015 - Hướng dẫn loại hình XNK

Công văn này trả lời vướng mắc về loại hình xuất nhập khẩu:

1. Về thủ tục hải quan

Căn cứ quy định tại Điều 178 Luật Thương mại 2005, trường hợp của Công ty TNHH Steri-Care nêu tại công văn số 2592/HQHCM-GSQL dẫn trên khi nhập khẩu các sản phẩm y tế như khăn, áo phẫu thuật dùng một lần trong phòng mổ, dụng cụ y khoa để tiệt trùng bằng khí Ethylen Oxide phải được thỏa thuận trong hợp đồng gia công giữa Công ty với đối tác nước ngoài; hoạt động gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài đáp ứng các quy định từ Điều 28 đến Điều 34 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì Tổng cục Hải quan thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tại công văn số 2592/HQHCM-GSQL dẫn trên; theo đó, Công ty được thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài.

2. Về việc áp mã loại hình trên hệ thống VNACCS

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ vào công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Theo đó, khi nhập khẩu Công ty đăng ký mã loại hình E21 và khi xuất khẩu sản phẩm Công ty đăng ký mã loại hình E52.

3. Về chính sách mặt hàng: thực hiện theo quy định hiện hành.

Công văn 9016/TCHQ-TXNK ngày 02/10/2015 - Hướng dẫn xác định bò thuần chủng để nhân giống phục vụ việc phân loại, xác định mã số

Công văn này trả lời vướng mắc về việc xác định lý lịch bò thuần chủng để nhân giống, theo đó:

1. Đối với một số nước phát triển trong đó có nước Úc, Chính phủ các nước này giao cho các Hiệp hội chăn nuôi trong đó có Hiệp hội bò giống Brahman là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận lý lịch và chịu trách nhiệm về chất lượng con giống.

2. Giấy xác nhận lý lịch giống do Hiệp hội cấp có thể không có dấu của Hiệp hội nhưng bắt buộc phải có chữ ký trực tiếp (ký tươi) của người có thẩm quyền của Hiệp hội đó.

3. Khi Hiệp hội cấp Giấy xác nhận lý lịch, giấy xác nhận lý lịch được ghi ngày tháng cấp và được thống nhất về hình thức, nội dung.

4. Đối với lý lịch vật nuôi thuần chủng để nhân giống thì không được thiếu các chỉ tiêu theo hướng dẫn tại công văn số 1593/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2015 của Tổng cục Hải quan.

5. Lý lịch giống bò Brahman của Úc đính kèm công văn số 1816/HQĐNa-TXNK ngày 27/08/2015 của Cục Hải quan Đồng Nai chưa có đủ cơ sở để xác định đó là bò thuần chủng để nhân giống.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 3915

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]