Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (17/03-22/03/2014)

Tác giả : AA001 | 22 - 03 - 2014 | 4:56 PM | 1038 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan trong tuần qua (17/03-22/03/2014) cần lưu ý như sau:

Công văn 295/GSQL-GQ2 ngày 12/03/2014 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công:

Công văn này hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công. Theo đó:

- Căn cứ quy định tại Điều 178 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Điều 28 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và hướng dẫn tại điểm 5c mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì trường hợp Công ty nhập khẩu các tấm bán thành phẩm len đã dệt thành hình từ nước ngoài về Việt Nam để thực hiện các công đoạn gia công như kiểm tra, sửa lỗi, giặt là, đính phụ kiện, dò kiểm kim, đóng gói hoàn thiện sản phẩm, sau đó xuất khẩu cho đối tác nước ngoài được thực hiện theo loại hình gia công.

- Thủ tục hải quan đề nghị căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính hoặc Điều 15 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 117/2011/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 10/03/2014) để thực hiện.

Công văn 2814/TCHQ-TXNK ngày 19/03/2014 - Nộp thuế đồng tấm và nhôm thỏi:

Công văn này giải quyết vướng mắc về việc nộp thuế đồng tấm và nhôm thỏi. Cụ thể như sau:

- Về tài khoản nộp thuế tại thời điểm khai báo hải quan: Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 22 Thông tư 128/2013/TT-BTC về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì công ty nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình NKD hoặc NDT vào tài khoản chuyên thu (7111).

- Trường hợp Công ty nộp thừa tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu được quy định tại khoản 8 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì: “Trường hợp số tiền thuế tạm nộp hoặc số tiền thuế được bảo lãnh khi thông quan hoặc giải phóng hàng lớn hơn số tiền thuế phải nộp khi có giá chính thức, thì việc xử lý tiền thuế nộp thừa thực hiện theo quy định tại Điều 26, Điều 130 thông tư này”. Đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Công văn 2811/TCHQ-TXNK ngày 019/03/2014 - Hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu tái xuất sang nước thứ ba:

Công văn này giải quyết vương mắc về hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu tái xuất sang nước thứ ba. Theo đó, căn cứ điểm d khoản 1 Điều 56, khoản 8 Điều 112, Điều 120, Điều 126 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Trường hợp của Công ty Cổ phần Quốc Huy nếu thuộc đối tượng không thu thuế xuất khẩu quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC, tại thời điểm làm thủ tục xuất khẩu sang nước thứ ba, Công ty nộp đủ bộ không thu thuế xuất khẩu theo hướng dẫn tại Điều 120, Điều 126 Thông tư 128/2013/TT-BTC và cơ quan hải quan có đủ cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu là hàng đã nhập khẩu trước đây thì cơ quan hải quan ra quyết định không thu thuế xuất khẩu theo quy định.

Công văn 2717/TCHQ-TXNK ngày 18/03/2014 - Bù trừ số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) doanh nghiệp được hoàn:

Công văn này giải quyết vướng mắc về bù trừ số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) doanh nghiệp được hoàn. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2013 việc bù trừ số tiền thuế người nộp thuế được hoàn với các khoản thuế người nộp thuế đang còn nợ cơ quan hải quan được thực hiện theo thứ tự như sau: Tiền thuế, tiền chậm nộp quá hạn thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế (nợ quá hạn 90 ngày); Tiền thuế, tiền chậm nộp quá hạn chưa thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế (nợ quá hạn chưa quá 90 ngày). Theo đó, không thực hiện bù trừ đối với khoản nợ thuế thuộc trường hợp người nộp thuế phải nộp thuế ngay (trên hệ thống theo dõi nợ thuế ký hiệu là NTN), để tránh bù trừ nhầm với tờ khai doanh nghiệp đã làm thủ tục nhưng chưa được thông quan hoặc giải phóng hàng do chưa nộp thuế. 

Nguồn: taiviet.net

 


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]