Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (20/04 - 25/04/2015)

Tác giả : AA006 | 26 - 04 - 2015 | 2:15 PM | 1997 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (20/04 - 25/04/2015):

Công văn 3517/TCHQ-GSQL ngày 20/04/2015 - Về tham gia ý kiến về xóa nợ thuế truy thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn hướng dẫn về xóa nợ tiền thuế truy thu. Theo đó, trường hợp hàng hóa khai không đầy đủ và khai sai nhãn hiệu, mục đích thay đổi nhãn hiệu để được áp mức giá tính thuế thấp theo khung giá “loại khác”, việc gian lận về nhãn mác này của công ty không phải nguyên nhân do thay đổi chính sách hoặc văn bản hướng dẫn không rõ ràng nên không thuộc đối tượng được xem xét xóa nợ thuế. Với hàng hóa nhập khẩu đang nợ thuế tại Cục Hải quan do đã sử dụng C/O giả để nhập khẩu  nên bị truy thu thuế theo mức thuế suất thông thường không thuộc đối tượng được xem xét xóa nợ thuế.tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/9/2006 của Chính phủ.

Công văn 3418/TCHQ-QLRR ngày 16/04/2015 - Thiết lập, áp dụng chỉ số tiêu chí trên hệ thống VNACCS/VCIS

Công văn này hướng dẫn triển khai thiết lập và áp dụng chỉ số tiêu chí trên hệ thống VNACCS/VCIS. Theo đó, chỉ số tiêu chí phân tích phải tập trung vào các lô hàng của doanh nghiệp có nguy cơ buôn lậu, trốn thuế hoặc vi phạm pháp luật khác về hải quan, phạm vi áp dụng phải phù hợp với tình huống nghiệp vụ và đối tượng rủi ro. Thời gian áp dụng không quá 15 ngày cho từng trường hợp cụ thể. Trường hợp hết thời gian áp dụng nêu trên, không có lô hàng nào bị lựa chọn kiểm tra bởi chỉ số tiêu chí đã thiết lập thì có thể gia hạn thời gian áp dụng chỉ số tiêu chí, nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày thiết lập áp dụng. Trường hợp qua kiểm tra phát hiện vi phạm pháp luật đối với lô hàng được lựa chọn theo chỉ số tiêu chí, việc áp dụng chỉ số tiêu chí để lựa chọn kiểm tra trong thời gian tiếp theo phải phù hợp với tình hình, phương thức, thủ đoạn vi phạm và từng loại đối tượng rủi ro cụ thể.

Công văn 3485/TCHQ-CNTT ngày 20/04/2015 - Chính thức triển khaimở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế

Công văn này hướng dẫn thực hiện triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế. Bắt đầu từ thời điểm9:00 ngày 06/5/2015, toàn bộ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, giao nhận sẽ thực hiện khai báo thủ tục tàu biển, bao gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (e-manifest) trên Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://www.vnsw.gov.vn. Hệ thống tiếp nhận bản lược khai hàng hóa điện tử (e-Manifest) sẽ không tiếp nhận bản lược khai và các thông tin khác từ phía doanh nghiệp. Trong thời gian đầu triển khai, từ 06/05/2015 - 20/05/2015, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu bố trí một số máy tính có kết nối internet tại các cửa khẩu cảng để phục vụ việc khai báo của doanh nghiệp và bố trí cán bộ hỗ trợ, xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai. Tổng cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp, cán bộ các cơ quan nhà nước tại đường dây nóng ((04) 37 824 754, (04) 37 824 755, (04) 37 824 756, (04) 37 824 757).

Công văn 3592/GSQL-GQ2 ngày 22/04/2015 - Hoàn thuế hàng nhập khẩu tái xuất vào khu phi thuế quan

Công văn này hướng dẫn vướng mắc về việc xử lý hoàn thuế cho lô hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vào khu phi thuế quan. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu nhưng tái xuất vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC (nay là Điều 122 Thông tư số 38/2015/TT-BTC). Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau. Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, giải trình các nội dung có liên quan và có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai báo với cơ quan hải quan.

Công văn 5004/BTC-TCHQ ngày 16/04/2015 - Xử lý tiền chậm nộp

Công văn hướng dẫn xử lý tiền chậm nộp. Theo đó, trường hợp Công ty đang có nợ tiền chậm nộp nhưng không có khả năng nộp 1 lần tiền chậm nộp và có đề nghị nộp dần tiền chậm nộp thì được nộp dần tiền chậm nộp tiền thuế và chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Hồ sơ, thẩm quyền giải quyết thực hiện theo quy định tại Điều 132 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (nay là Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015).

Công văn 3287/TCHQ-KTSTQ ngày 13/04/2015 - Xử lý số thuế GTGT nộp thừa ở khâu nhập khẩu

Công văn này hướng dẫn xử lý số thuế GTGT nộp thừa ở khâu nhập khẩu. Theo đó, trường hợp Công ty mở tờ khai nhập khẩu lô hàng dùng cho dây chuyền sản xuất và thiết bị đồng bộ đi kèm (sau ngày Nghị định số 12/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì lô hàng trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. Trường hợp Công ty đã kê khai và nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì việc xử lý số thuế GTGT nộp thừa trên được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế hợp nhất số 09/VBHN-VPQH và hướng dẫn tại công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa (bản sao gửi kèm).

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 1515


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]