Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (28/07/2014-02/08/2014)

Tác giả : AA001 | 03 - 08 - 2014 | 8:00 AM | 767 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (28/07 - 02/08/2014):

Công văn 9295/TCHQ-VNACCS ngày 25/07/2014 - Lưu bản chính giấy nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước của doanh nghiệp khi triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS:

Công văn giải đáp về việc lưu bản chính giấy nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước của doanh nghiệp khi triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS. Theo đó, trường hợp hệ thống kế toán thuế tập trung chưa nhận được dữ liệu thông tin về giấy nộp tiền của doanh nghiệp từ Ngân hàng/Kho Bạc Nhà nước chuyển sang, sau khi kiểm tra các thông tin trên Giấy nộp tiền vào NSNN có xác nhận của Ngân hàng/Kho bạc do người khai hải quan xuất trình, cơ quan Hải quan quyết định việc thông quan/giải phóng hàng và lưu bản chụp Giấy nộp tiền trong Hồ sơ hải quan, bản chính trả lại người khai hải quan.

Công văn 9305/TCHQ-GSQL ngày 25/07/2014 - Vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hệ thống VNACCS:

Công văn này giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hệ thống VNACCS. Cụ thể như sau:

1. Việc xác nhận (ký tên, đóng dấu; ghi ngày/tháng/năm) trên tờ khai giấy:

Đối với hàng hóa đã được thông quan, giải phóng hàng người khai hải quan chỉ phải xuất trình tờ khai bản giấy in đã được quyết định thông quan, giải phóng hàng (không yêu cầu công chức bộ phận thủ tục phải xác nhận trên tờ khai hải quan) để công chức bộ phận giám sát thực hiện việc xác nhận.

2. Về việc khai báo số hiệu container:

-  Hàng hóa xuất khẩu bằng container mà tại thời điểm khai báo xuất khẩu doanh nghiệp không có số container hoặc không khai báo bổ sung được số container trên hệ thống thì sau khi đóng hàng vào container doanh nghiệp thực hiện việc lập bảng kê số container của tờ khai xuất khẩu, ký, đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp để xuất trình tại khu vực giám sát cửa khẩu xuất. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về danh sách container này.

-  Đối với những trường hợp phát sinh phải thay đổi số container đã khai báo trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp có đề nghị điều chỉnh số container gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất kèm lý do phải chuyển đổi container. Trường hợp container thuộc diện đang niêm phong hải quan thì Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai và Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất phối hợp để xử lý.

Công văn 9441/TCHQ-GSQL ngày 28/07/2014 - Khai sửa tên tàu đối với hệ thống VNACCS:

Công văn này hướng dẫn việc khai sửa tên tàu đối với hệ thống VNACCS. Theo đó, đối với trường hợp phát sinh phải thay đổi tàu chuyên chở xuất khẩu hàng hóa dẫn đến việc sửa đổi, bổ sung tên tàu đã khai báo trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp có văn bản đề nghị sửa đổi tên tàu gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất và Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai, trong đó ghi rõ lý do thay đổi tên tàu; ký, đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp để xuất trình tại khu vực giám sát cửa khẩu xuất. Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất căn cứ vào văn bản đề nghị của Doanh nghiệp để xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát. Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai cập nhật bổ sung tên tàu mới bằng nghiệp vụ CNO/CNO11 trong hệ thống VNACCS.

Công văn 9621/TCHQ-GSQL ngày 01/08/2014 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX:

Công văn này hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX. Cụ thể như sau:

1. Đối vi hàng hóa nhp khu từ nước ngoài đưa vào xây dng công trình cho DNCX:

- Về đăng ký danh mục hàng hóa: Trước khi nhập khẩu hàng hóa, Doanh nghiệp chế xuất có văn bản đề nghị nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định kèm theo Danh mục hàng hóa (chi tiết tên hàng, lượng hàng, chủng loại) gửi cơ quan hải quan để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định. Các nhà thầu chính, nhà thầu phụ sử dụng danh mục do doanh nghiệp chế xuất đã đăng ký với Cơ quan hải quan để nhập khẩu hàng hóa.

- Về thủ tục hải quan: Nơi mở tờ khai hải quan: tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX.

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 49, hồ sơ hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, trong đó các nhà thầu phải xuất trình thêm giấy báo trúng thầu hoặc giấy chỉ định thầu theo quy định.

Nhà thầu chính, nhà thầu phụ được đứng tên trên tờ khai để làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào thực hiện hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất và hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài phải được vận chuyển thẳng đến nơi xây dựng nhà máy của doanh nghiệp chế xuất, không được nhập khẩu vào nội địa; các nhà thầu phụ không phải làm thủ tục hải quan tái xuất vào doanh nghiệp chế xuất cho chủ đầu  tư là doanh nghiệp chế xuất.

- Về quyết toán hàng hóa nhập khẩu để xây dựng công trình của DNCX

Sau khi kết thúc công trình xây dựng, doanh nghiệp chế xuất phải thực hiện báo cáo quyết toán đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng công trình với cơ quan hải quan theo quy định tại khoản 6 Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

2. Đối với hàng hóa có nguồn gốc nội địa đưa vào doanh nghiệp chế xuất để thực hiện hoạt động xây dựng:

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, theo đó: "doanh nghiệp chế xuất, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam.

Công văn 9594/TCHQ-TXNK ngày 31/07/2014 - Thực hiện Điều 97, Thông tư 128/2013/TT-BTC về phân loại máy móc thiết bị:

Công văn này giải đáp vướng mắc khi thực hiện Điều 97, Thông tư 128/2013/TT-BTC về phân loại máy móc thiết bị. Căn cứ khoản 1, Điều 97 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì máy móc thiết bị thuộc các Chương 84, Chương 85 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thỏa mãn các nội dung nêu tại Chú giải 3, 4 và 5 Phần XVI Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, thực hiện phân loại theo máy chính không phân biệt những máy móc, thiết bị đó được nhập khẩu từ nhiều nguồn, về cùng chuyến hay nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau. Nội dung này không quy định đối với việc phân loại theo máy chính của tổ hợp, dây chuyền nhập khẩu nhưng có một phần máy móc, thiết bị được sản xuất tại Việt Nam.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 2914

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]