Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế 10-15/01/2022

Tác giả : Admin | 15 - 01 - 2022 | 8:53 AM | 992 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

 Thông tư 127/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

B - CÔNG VĂN 

Công văn 80/TCT-KK năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA không hoàn lại do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 457/CTHN-TTHT năm 2022 về xuất hóa đơn chiết khấu thương mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 458/CTHN-TTHT năm 2022 về đồng tiền thể hiện trên hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 59590/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với chương trình hỗ trợ thuốc điều trị do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Công văn 59593/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 14938/BTC-TCT năm 2021 về chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết đối với các dự án trong lĩnh vực xây lắp, chế tạo cơ khí do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 14971/BTC-QLKT năm 2021 về hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp đối với tiền thu trước do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 14870/BTC-CST năm 2021 hướng dẫn về quản lý và sử dụng nguồn thu phí do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 5134/TCT-DNNCN năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 5113/TCT-CS năm 2021 hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 14837/BTC-CST năm 2021 về mức thu lệ phí trước bạ của ô tô pick-up do Bộ Tài chính ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]