Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/03

Tác giả : AA006 | 26 - 03 - 2014 | 8:25 AM | 1509 Lượt xem

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện

VLA, LIG, DC4, VMD, PVE, SFI, THG, HHG, TKU, PVG, HIG, HRC, DPR, SCR, DLG, ASP, CTG, PSL, TPC, DTA, OGC, CTS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

L43: Ngày GDKHQ Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 (5%) và Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

SPC: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 (4%) và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

ACE: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 (10%)

CMS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2013 bằng tiền (15%)

FIT: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu (5:1) và Thực hiện quyền mua cổ phiếu (100:65)

DBT: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ 2009 – 2013 và Chi trả cổ tức lần 2/2013 bằng tiền mặt (10%)

Tin doanh nghiệp

FLC - Tập đoàn FLC – HĐQT thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 và định hướng phát triển trong năm 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Theo kế hoạch này, năm nay, FLC đặt mục tiêu 3.300 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận 350 tỷ đồng.

MCP - CTCP In và Bao bì Mỹ Châu - HĐQT đã thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2014 với doanh thu dự kiến 430 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 16%. Kế hoạch này so với thực hiện 2013 khá thận trọng.

HBC - CTCP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình – Sẽ trình Đại hội đề kế hoạch kinh doanh năm 2014 với doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 175 tỷ đồng.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013, HĐQT HBC sẽ trình Đại hội thông qua việc chia cổ tức là 15%, trong đó 5% bằng tiền mặt, còn lại 10% là bằng cổ phiếu.

SMT - CTCP Vật Liệu Điện & Viễn Thông Sam Cường – Đã thông qua kế hoạch doanh thu 180 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 9 tỷ đồng, tăng lần lượt 20,8% và 12,6% so với thực hiện năm 2013. Năm 2014, SMT dự kiến trả cổ tức 12%.

VNR - Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam – HĐQT thống nhất kế hoạch năm 2014 với doanh thu phí nhận 1.510 tỷ đồng, doanh thu phí giữ lại 575 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 445 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 15%. Trong năm nay, VNR cũng sẽ phát hành hơn 30 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:3 nhằm tăng vốn lên 1.310 tỷ đồng.

VBC - CTCP Nhựa - Bao bì Vinh - Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 với doanh thu đạt 590 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 19,5 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức là 30% vốn điều lệ.

CTN - CTCP Xây dựng Công trình ngầm - Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 với doanh thu gần 272 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4,84 tỷ đồng, tăng lần lượt 29% và 866% so với thực hiện năm 2013.

RAL - CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông - Đã thông qua phương án trả cổ tức đợt 2/2013 là 15% bằng tiền mặt, tương đương 17,25 tỷ đồng. Thời gian thanh toán từ ngày 29/4/2014.

PTB - CTCP Phú Tài - ĐHĐCĐ thường niên 2014 đã thông qua kế hoạch doanh thu 2.360 tỷ đồng và lãi trước thuế 120 tỷ đồng, tăng tương ứng 12% và 5% so với thực hiện 2013. Kế hoạch cổ tức 2014 thống nhất được chia từ 20% trở lên.

VSC - CTCP Container Việt Nam - Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua kế hoạch kế hoạch doanh thu 785 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 187.5 tỷ đồng và mức trả cổ tức dự kiến từ 20-30%.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua việc phát hành 5.729.210 cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2013. Thời gian thanh toán dự kiến trong quý II/2014.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CMS - CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam - Ông Nguyễn Xuân Cường, em bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên HĐQT đã bán 218.000 cổ phiếu trong tổng số 218.098 cổ phiếu CMS nắm giữ do không giao dịch bán cổ phiếu lẻ. Sau giao dịch, ông Cường còn nắm giữ 98 cổ phiếu CMS.

HDO - CTCP Hưng đạo Container - UB FUNDS SPC LTD, cổ đông lớn đã bán 160.200 cổ phiếu HDO. Qua đó, tổ chức này giảm lượng cổ phiếu HDO nắm giữ từ 2.489.300 cổ phiếu, tỷ lệ 16,8% xuống còn 2.329.100 cổ phiếu, tỷ lệ 15,72%.

CVT - CTCP CMC - Ông Kiều Thế Vinh, con ông Kiều Văn Linh, Chủ tịch HĐQT đã bán 8.000 cổ phiếu trong tổng số 10.000 cổ phiếu CVT đăng ký bán. Sau giao dịch, ông Vinh còn nắm giữ 17.700 cổ phiếu CVT.

PV2 - CTCP Đầu tư PV2 - Ông Tôn Thiện Việt, Chủ tịch HĐQT đã bán xong toàn bộ 100.000 cổ phiếu PV2 nắm giữ. Sau giao dịch, ông Việt không nắm giữ cổ phiếu PV2 nào.

MTG - CTCP MTGas - Từ 19/2 đến 19/3, bà Nguyễn Thị Lan Phương, Tổng giám đốc MTG, chỉ mua được 1.000 cổ phiếu MTG trong tổng số 20.000 cổ phiếu đăng ký do giá không phù hợp. Trước đó, bà Phương chưa sở hữu cổ phiếu MTG nào.

NST - CTCP Ngân Sơn - Ông Nguyễn Văn Thịnh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc đã bán xong 20.000 cổ phiếu NST. Qua đó, giảm lượng cổ phiếu NST nắm giữ xuống còn 138.024 cổ phiếu, tỷ lệ 1,78%.

HDC - CTCP PT Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu - Lucerne Enterprise Ltd đã mua 248.610 cp nâng sở hữu từ 1.393.210 cp lên thành 1.641.820 cp HDC, tương ứng tỷ lệ từ 5,18 lên lệ 6,1%.

S55 - CTCP Sông Đà 505 - Từ ngày 21/02 đến 18/03, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Giám đốc đã mua 50.000 cp, nâng sở hữu lên thành 90.600 cp S55, chiếm tỷ lệ 4,53% vốn.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PVR - CTCP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam - CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) tiếp tục đăng ký bán 5.142.000 cổ phiếu của (PVR – sàn HNX), tương ứng 9,91% vốn. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 27/3 đến ngày 25/4.

SFI - CTCP Đại lý Vận tải SAFI - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Vinalines) đăng ký bán hết 778.034 cp, chiếm tỷ lệ 8,93% vốn từ ngày 27/03 đến 25/04 để tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

ASP - CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha - Bà Trần Thị Văn, chị gái Chủ tịch HĐQT Trần Minh Loan đăng ký bán toàn bộ 77.793 cổ phiếu ASP đang nắm giữ từ 27/3 đến 25/4 với mục đích cần đối chiếu tài chính.

MTG - CTCP MTGas - Bà Đỗ Thị Thanh Hương, Thành viên HĐQT đăng ký bán 357.000 cổ phiếu MTG từ 27/3 đến 25/4 để chi tiêu cá nhân, qua đó dự kiến sẽ giảm sở hữu xuống chỉ còn 10.000 đơn vị.

DID - CTCP DIC Đồng Tiến - Từ ngày 27/3 đến ngày 22/4, ông Trần Hoàng Tuấn, Ủy viên HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu DID theo phương thức thỏa thuận. Hiện, ông Tuấn đang nắm giữ 1.025.800 cổ phiếu DID, tỷ lệ 20,52%.

Cùng thời gian trên, bà Lê Thị Thư, vợ ông Nguyễn Thái Học, Chủ tịch HĐQT Công ty đăng ký bán 328.000 cổ phiếu trong tổng số 578.000 cổ phiếu DID nắm giữ.

DC2 - CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 - Nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân, ông Dư Văn Tuyến, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 10.000 cổ phiếu trong tổng số 49.850 cổ phiếu DC2 nắm giữ. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 28/3 đến ngày 25/4.

SCL - CTCP Sông Đà Cao Cường - Nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân cần tiền gấp, từ ngày 27/3 đến ngày 28/4, ông Kiều Văn Cao, em ông Kiều Văn Mát, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 177.000 cổ phiếu trong tổng số 187.000 cổ phiếu SCL nắm giữ.

SSM - CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM - Ông Phan Anh Phi, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 20.000 cổ phiếu trong tổng số 86.286 cổ phiếu SSM nắm giữ. Thời gian giao dịch từ ngày 27/3 đến ngày 25/4.

KHB - CTCP khoáng sản Hòa Bình - Ông Đỗ Phan Thắng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc đăng ký bán toàn bộ 10.000 cổ phiếu KHB nắm giữ để giải quyết tài chính cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 28/3 đến ngày 25/4.

DBT - CTCP Dược phẩm Bến Tre - Từ ngày 27/3 đến ngày 24/4, bà Huỳnh Thị Hải Đường, Thành viên ban kiểm soát đăng ký bán 7.100 cổ phiếu trong tổng số 7.160 cổ phiếu DBT nắm giữ theo phương thức khớp lệnh.

EFI - CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục - Bà Lã Thị Vân Anh, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc đăng ký bán 135.000 cổ phiếu trong tổng số 158.800 cổ phiếu EFI nắm giữ. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 28/3 đến ngày 25/4.

TMT - CTCP Ô Tô TMT - Ông Phạm Văn Hồng, Ủy viên HĐQT đăng ký bán khớp lệnh hoặc thỏa thuận 100.000 cp từ ngày 28/03 đến 25/04.

TMS - CTCP Transimex-SaiGon - Ông Bùi Minh Tuấn, em trai ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 800.000 cp từ ngày 28/03 đến 26/04 để tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu TMS.

CMG - CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC - Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh đăng ký mua 920.390 cp từ ngày 31/03 đến 29/04 để tăng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ. Dự kiến giao dịch thành công, Đầu tư Mỹ Linh sẽ nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 14.241.210 cp lên thành 15.161.600 cp CMG, ứng với tỷ lệ sẽ tăng từ 21,14% lên 22,51% tổng số lượng cổ phiếu CMG đang lưu hành.

Nguồn: CafeF


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]