Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (14/09 - 19/09/2015)

Tác giả : AA006 | 19 - 09 - 2015 | 4:27 PM | 2034 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (14/09 - 19/09/2015):

Công văn 8082/TCHQ-GSQL ngày 04/09/2015 - Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công

Công văn ngày hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công bản mạch điện tử cho Công ty TNHH Sumitronics Hongkong, theo đó:

1. Về thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì ‘‘Bên nhận gia công được thuê, mượn máy móc, thiết bị của bên đặt gia công để thực hiện hợp đồng gia công. Việc thuê, mượn hoặc tặng máy móc, thiết bị phải được thỏa thuận trong hợp đồng gia công”.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì “Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công thực hiện theo loại hình tạm nhập-tái xuất quy định tại Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP”.

Các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên chỉ quy định thủ tục hải quan đối với trường hợp thuê, mượn máy móc, thiết bị thực hiện hợp đồng gia công. Đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện.

2. Về việc nhận thanh toán hộ tiền máy móc, thiết bị từ bên đặt gia công

Việc Công ty nhận gia công tại Việt Nam, trả tiền thuê máy móc, thiết bị thay cho bên đặt gia công sau đó đòi lại tiền từ bên đặt gia công, các văn bản hiện hành không quy định thuộc đối tượng miễn thuế. Việc thanh toán giữa các bên thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về thanh toán quốc tế.

Công văn 12474/BTC-QLCS ngày 08/09/2015 - Hướng dẫn một số nội dung vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 203/2014/TT-BTC

Công văn này hướng dẫn một số nội dung vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 203/2014/TT-BTC, theo đó:

- Đối với hàng hóa tồn đọng là thư, bưu phẩm, bưu kiện vô thừa nhận ngoài địa bàn hoạt động hải quan thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 03/2004/TTLT-BBCVT-BTC ngày 29/11/2004.

- Đối với hàng hóa tồn đọng là thư, bưu phẩm, bưu kiện vô thừa nhận thuộc địa bàn hoạt động hải quan thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.

Công văn 8338/TCHQ-ĐTCBL ngày 14/09/2015 - Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát mặt hàng than

Công văn này hướng dẫn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than. Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gửi kèm theo), Xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ, công chức có hành vi tiếp tay, bao che cho hoạt động sản xuất, kinh doanh than trái phép.

2. Cục Giám sát quản lý về hải quan

2.1. Chủ động rà soát các quy định, chính sách, quy trình thủ tục liên quan đến xuất khẩu mặt hàng than để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện đúng chính sách, quy trình nghiệp vụ đối với xuất khẩu mặt hàng than.

3. Cục Điều tra chống buôn lậu

3.1. Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, tập trung vào các đối tượng trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép than nghiêm trọng, phức tạp.

3.3. Chủ động phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, thành phố; các lực lượng chức năng; chính quyền địa phương để thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong việc đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng than trên phạm vi cả nước.

4. Cục Hải quan tỉnh, thành phố

4.1. Thực hiện đúng quy trình, thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lô hàng than xuất khẩu. Trong đó, lưu ý kiểm tra kỹ giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành và hóa đơn, chứng từ đối với lô hàng xuất khẩu, tránh để các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại để thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng than qua biên giới gây thất thoát tài nguyên, thất thu thuế.

4.2. Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin, sàng lọc đối tượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng than qua biên giới.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 3615

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]