Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

4 văn bản về chứng khoán hết hiệu lực trong tháng 3

Tác giả : AA 006 | 11 - 03 - 2014 | 2:25 PM | 1851 Lượt xem

Ngay vào đầu tháng 3 (1-3) là thời điểm hết hiệu lực thi hành của Quyết định 35/2007/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ.

Theo Quyết định 272/QĐ-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hoặc liên tịch với các bộ, ngành ban hành hết hiệu lực, trong đó về lĩnh vực chứng khoán có 4 văn bản hết hiệu lực thi hành ngay trong tháng 3 này.

Cụ thể, ngay vào đầu tháng 3 (1-3) là thời điểm hết hiệu lực thi hành củaQuyết định 35/2007/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ và Quyết định 125/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ ban hành theo Quyết định 35/2007/QĐ-BTC. Theo đó, Quyết định này được thay thế bằng Thông tư 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.

Quyết định số 127/2008/QĐ-BTC ngày 31-12-2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán (TTCK) hết hiệu lực thi hành vào ngày 8-3. Lý do là được thay thế bằng Thông tư 13/2013/TT-BTC ngày 25-1-2013 của Bộ Tài chính về giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK.

Ngày 15-3 cũng là thời hạn cuối của Quyết định số 45/2007/QĐ-BTCcủa Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bởi được thay thế bằng Thông tư 224/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên.

Ngày 18-3 sẽ có 1 văn bản hết hiệu lực thi hành là Quyết định 46/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quy chế quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Thay thế Quyết định 46 là Thông tư 234/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Nguồn: CafeF


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]