Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Kiểm tra cơ sở sản xuất của người nộp thuế

Tác giả : BP ĐLHQ | 17 - 01 - 2014 | 11:58 AM | 1331 Lượt xem

 Theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 thì một trong những điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày là người nộp thuế phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở đi thuê trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Để tránh trường hợp người nộp thuế không đáp ứng điều kiện về cơ sở sản xuất nhưng vẫn được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 437/BTC-TCHQ ngày 10/01/2014 nhằm đôn đốc cơ quan hải quan kiểm tra cơ sở sản xuất của người nộp thuế.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC  thì các trường hợp phải kiểm tra cơ sở sản xuất bao gồm:

- Doanh nghiệp lần đầu tiên được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày trên phạm vi toàn quốc;

- Doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khác với cơ sở sản xuất sản phẩm;

- Doanh nghiệp ủy thác nhập khẩu;

- Kiểm tra trên cơ sở kết quả áp dụng quản lý rủi ro, có thông tin nghi vấn doanh nghiệp không có cơ sở sản xuất hoặc cơ sở sản xuất không phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; kiểm tra xác suất để đánh giá sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Qua theo dõi quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều trường hợp Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xử lý cho doanh nghiệp áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu trên cơ sở văn bản cam kết của người nộp thuế về cơ sở sản xuất mà chưa tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất theo quy định nêu trên.  Do vậy, Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiến hành ngay việc kiểm tra cơ sở sản xuất để áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu như quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 36 nêu trên. Kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất được cập nhật vào cơ sở dữ liệu trên hệ thống.

Việc xác định cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc sở hữu của người nộp thuế thực hiện như sau:

Người nộp thuế phải có quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt bằng sản xuất, nhà xưởng (bao gồm cả nhà xưởng gắn liền trên đất đai), cụ thể: được cấp có thẩm quyền giao đất hoặc cho thuê đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; được các doanh nghiệp kinh doanh phát triển cơ sở hạ tầng tại khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghiệp cao, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu cho thuê đất theo quy định của pháp luật; hợp đồng thuê đất và nhà xưởng gắn liền trên đất phải kéo dài hơn thời hạn hợp đồng sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

Người nộp thuế phải có quyền sở hữu hợp pháp đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất (trực tiếp đầu tư máy móc, thiết bị) phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại bản cam kết về cơ sở sản xuất.

Việc kiểm tra cơ sở sản xuất theo quy định là yêu cầu thiết yếu để tránh tình trạng doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện về cơ sở sản xuất nhưng vẫn được ân hạn thuế 275 ngày; phòng chống gian lận thương mại, gian lận thuế.

Nguồn: Tổng Cục hải quan.


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]