Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (06/07 - 11/07/2015)

Tác giả : AA006 | 11 - 07 - 2015 | 1:46 PM | 2021 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (06/07 - 11/07/2015):

Công văn 6044/TCHQ-GSQL ngày 01/07/2015 - Giải quyết vướng mắc khi làm thủ tục tạm nhập và tái xuất đối với xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ

Công văn này giải quyết vướng mắc khi làm thủ tục tạm nhập và tái xuất đối với xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, theo đó:

 Về thủ tục tạm nhập, tái xuất xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC: Người khai hải quan thực hiện khai báo khi làm thủ tục tạm nhập xe và khi làm thủ tục tái xuất xe theo phương thức điện tử (đối với cơ quan) và trên tờ khai giấy (đối với cá nhân) theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Về mã loại hình: Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan, cụ thể là mã H11 đối với tờ khai nhập khẩu và mã H21 đối với tờ khai xuất khẩu.

Công văn 6057/TCHQ-TXNK ngày 02/07/2015 - Giải đáp vướng mắc liên quan đến phân loại mặt hàng “Chì cân bằng mâm xe ô tô”

Công văn này giải đáp vướng mắc liên quan đến phân loại mặt hàng “Chì cân bằng mâm xe ô tô”, theo đó: Mặt hàng “Chì cân bằng mâm xe ô tô” được sản xuất để gắn lên vành ô tô, đảm bảo sự cân bằng động của bánh xe khi chạy, là một bộ phận của cụm bánh xe, phù hợp để sử dụng duy nhất và chủ yếu cho vành xe, thuộc nhóm 87.08 - Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05; phân nhóm 8708.70 - Cụm bánh xe và bộ phận và phụ kiện của chúng, phân nhóm - - Loại khác, mã số cụ thể tùy theo từng chủng loại xe từ nhóm 87.01 đến 87.05.

Công văn 6100/TCHQ-TXNK ngày 02/07/2015 - Giải đáp vướng mắc về việc phân loại mặt hàng ống thủy tinh để sản xuất đèn huỳnh quang compact

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc phân loại mặt hàng ống thủy tinh để sản xuất đèn huỳnh quang compact, theo đó: Mặt hàng ống huỳnh quang compact có mô tả: đã hút chân không, tráng lớp phát sáng, lắp cực ca tốt nóng và nạp gas, phải trải qua 24 công đoạn gia công phức tạp để lắp ráp và gắn kết với nhau bằng phương pháp gắn keo gia nhiệt, xoắn dây kết nối ống đèn với chấn lưu điện tử, bấm chấu đèn, hàn để tạo thành điểm tiếp xúc, cấu thành đèn compact và luyện nghiệm trước khi đóng gói, dùng để sản xuất đèn huỳnh quang compact thuộc nhóm 85.39, mã số 8539.90.90 - Bộ phận.

Công văn 6141/TCHQ-GSQL ngày 03/07/2015 - Hướng dẫn giải quyết vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Công văn này hướng dẫn giải quyết vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC, theo đó:

Về việc xuất trình hồ sơ, chứng từ kế toán: Công ty phải xuất trình toàn bộ hồ sơ, chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu khi cơ quan hải quan yêu cầu bao gồm: các chứng từ hạch toán kế toán liên quan đến việc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan như hợp đồng mua bán, hóa đơn, B/L, Packing list...

Về cách kê khai nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và thành phẩm được sản xuất từ nguồn nhập khẩu theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL:

Tại ô “Nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu” thể hiện: Tổng trị giá nguyên vật liệu nhập khẩu của tất cả các tờ khai nhập khẩu phát sinh trong năm tài chính. Tổng hợp số liệu nguyên vật liệu nhập khẩu từ tài khoản 152 quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Tại ô “Thành phẩm được sản xuất từ nguồn nhập khẩu” thể hiện: Tổng trị giá của sản phẩm của tất cả các tờ khai xuất khẩu tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Tổng hợp số liệu thành phẩm xuất khẩu từ tài khoản 155 quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 2615

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]