Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (22/09/2014-27/09/2014)

Tác giả : AA001 | 28 - 09 - 2014 | 8:24 AM | 1906 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (22/09 - 27/09/2014):

Công văn 11375/TCHQ-TXNK ngày 18/09/2014 - Xử lý thuế hàng NK thay đổi mục đích sử dụng:

Công văn này hướng dẫn xử lý thuế hàng NK thay đổi mục đích sử dụng.Theo đó, để xử lý tiền thuế tại tờ khai nhập khẩu cũ và tờ khai mới đối với hàng hóa nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Sau khi tờ khai mới được đăng ký và cập nhật vào hệ thống, cơ quan Hải quan thực hiện điều chỉnh tiền thuế của tờ khai cũ tương ứng với số hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đã được đặt trên tờ khai mới như sau:

- Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế của tờ khai cũ: cơ quan Hải quan ban hành quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai cũ sau khi người nộp thuế nộp số tiền thuế của tờ khai mới.

- Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế của tờ khai cũ: cơ quan hải quan ban hành quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai cũ, sau đó thực hiện hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số thuế của tờ khai cũ và số thuế của tờ khai mới. Nếu số tiền thuế của tờ khai cũ ít hơn so với số tiền thuế phải nộp của tờ khai mới, người nộp thuế phải nộp thêm số tiền còn thiếu, nếu thừa, cơ quan Hải quan thực hiện hoàn trả theo đúng quy định.

Công văn 11463/TCHQ-TXNK ngày 19/09/2014 - Hoàn thuế GTGT đối với nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu:

Công văn này giải đáp vướng mắc trong quá trình hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa liên quan đến việc xác định đối tượng được hoàn thuế GTGT. Căn cứ Luật Thuế GTGT; khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013, thì nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do vậy, trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT cho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu và đã thực xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (đã nộp thuế GTGT) thì số tiền thuế GTGT đã nộp tương ứng với phần nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm thực tế đã xuất khẩu được coi là nộp thừa.

Công văn 11516/TCHQ-GSQL ngày 22/09/2014 - Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư NK theo loại hình SXXK:

Công văn này giải đáp vướng mắc khi áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư NK theo loại hình SXXK.Theo đó, để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thì Công ty phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài Chính. Do vậy, đối với trường hợp của Công ty thuê lại nhà xưởng của Công ty khác, đề nghị Công ty có văn bản cam kết gửi Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu để được kiểm tra, xác định đủ điều kiện hưởng ân hạn hay không.

Công văn 13035/BTC-CST ngày 16/09/2014 - Thuế xuất khẩu đối với vật liệu xây dựng đưa vào doanh nghiệp chế xuất:

Công văn này giải đáp vướng mắc về thuế xuất khẩu đối với vật liệu xây dựng đưa vào doanh nghiệp chế xuất.Theo đó, quan hệ trao đổi (mua bán) hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam (trừ khu phi thuế quan) là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Đối với vật liệu xây dựng (trong đó có một số mặt hàng chịu thuế xuất khẩu là cát, đá, sỏi...) thì quan hệ mua bán hàng hóa được xác định như sau:

1. Trường hợp vật liệu xây dựng được dùng để xây dựng công trình của doanh nghiệp chế xuất (như nhà máy, trụ sở... của doanh nghiệp chế xuất) thì quan hệ mua bán hàng hóa được xác định theo công trình xây dựng (nhà máy, trụ sở... của doanh nghiệp chế xuất), không xác định theo từng loại vật liệu xây dựng.

2. Trường hợp vật liệu xây dựng được sử dụng cho mục đích khác thì quan hệ mua bán hàng hóa được xác định theo từng loại vật liệu xây dựng đó.

 3. Về thuế suất thuế xuất khẩu: Thuế suất thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành trong thời gian qua và hiện hành tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013. Trường hợp hàng hóa không có tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì áp dụng mức thuế xuất khẩu 0%.

Công văn 13249/BTC-TCHQ ngày 19/09/2014 - Khai sửa chữa, bổ sung thông tin tờ khai phân luồng xanh trên hệ thống VNACCS:

Công văn này giải đáp vướng mắc khi khai sửa chữa, bổ sung thông tin tờ khai phân luồng xanh trên hệ thống VNACCS.Cụ thể như sau:

- Đối với trường hợp tờ khai được hệ thống phân luồng xanh nhưng chưa được thông quan nếu người khai hải quan phát hiện những nội dung sai sót nhưng không ảnh hưởng đến chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu thì thực hiện thông quan lô hàng và sẽ tiến hành việc khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan;

- Đối với trường hợp khai sửa đổi chỉ tiêu thông tin liên quan đến thuế, người khai sử dụng các nghiệp vụ khai sửa đổi, bổ sung trên hệ thống không yêu cầu phải có văn bản đề nghị gửi cơ quan hải quan. Trường hợp khai sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu thông tin không liên quan đến thuế thì có văn bản đề nghị khai bổ sung theo mẫu số 01/KBS/2014 Phụ lục III Thông tư số 22/2014/TT-BTC. Việc khai sửa đổi, bổ sung này cơ quan hải quan không xem xét khi xây dựng tiêu chí đánh giá việc chấp hành pháp luật của người khai hải quan.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 3714

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]