Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (02/01 - 07/01/2017)

Tác giả : Admin | 10 - 01 - 2017 | 2:19 PM | 810 Lượt xem

 

 

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (02/01 - 07/01/2017)

Công văn 12095/TCHQ-TXNK ngày 28-12-2016 - Về sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu, theo đó:

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 19/CV-HAWA ngày 02/12/2016 của Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc của Công ty TNHH Âu Á Liên Hiệp về thuế xuất khẩu ván lót sàn làm từ gỗ nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Các trường hợp miễn thuế đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; từ Điều 5 đến Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ, trong đó trường hợp miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, không quy định miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ Điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Do đó, trường hợp Công ty TNHH Âu Á Liên Hiệp xuất khẩu sản phẩm ván lót sàn được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thì phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định.

Công văn 12137/TCHQ-TXNK ngày 29-12-2016 - Về kiểm tra giá trị hải quan, theo đó:

Qua trao đổi với một số Cục Hải quan địa phương hiện nay các đơn vị có cách hiểu khác nhau về việc thực hiện kiểm tra trị giá theo chỉ đạo tại Thông báo số 733/TB-BTC ngày 05/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Để thống nhất thực hiện, tiếp theo công văn số 11911/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các mặt hàng kèm theo phụ lục tại công văn số 11911/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2016, thực hiện kiểm tra, tham vấn yêu cầu doanh nghiệp giải thích, chứng minh sự bất hợp của mức giá khai báo tại khâu thông quan (trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký thời khai). Nếu doanh nghiệp không giải trình, chứng minh được hồ sơ, mức giá khai báo bất hợp lý, yêu cầu doanh nghiệp khai bổ sung. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện khai bổ sung thì thực hiện ấn định thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế.

Công văn 12219/TCHQ-TXNK ngày 09-01-2016 - Về hoàn thuế XNK, theo đó:

Trả lời công văn số 2080/HQLC-NV ngày 20/12/2016 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc vướng mắc hoàn thuế xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định về hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu gồm: Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan. Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hưng Đại Phát mua lại hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp khác, sau đó xuất khẩu hàng hóa nhưng đã nộp thuế xuất khẩu, không thuộc đối tượng được hoàn thuế.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại : 

Bản tin hải quan số 0117

Tag:
 • hai quan
 • ,
 • ,
 • Share: 

  Hotline:

  (84) 2253 250 250

  Email:

  [email protected]