Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (13/10/2014 - 18/10/2014)

Tác giả : AA001 | 18 - 10 - 2014 | 4:00 PM | 1464 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (13/10 - 18/10/2014):

Công văn 12595/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2014 - Vướng mắc trong quá trình hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nộp nhầm, nộp thừa

Công văn này giải đáp vướng mắc trong quá trình hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (SXXK) nộp nhầm, nộp thừa. Cụ thể như sau:

Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để SXXK thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT cho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để SXXK và đã thực xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (đã nộp thuế GTGT) thì số tiền thuế GTGT đã nộp tương ứng với phần nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm thực tế đã xuất khẩu được coi là nộp thừa.

Về phạm vi và thời điểm thực hiện hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa:

- Số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa của các tờ khai đăng ký trước ngày 01/01/2014: Cục Thuế tỉnh, thành phố thực hiện hoàn trà tiền thuế GTGT doanh nghiệp đã nộp nhầm, nộp thừa theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

- Số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa của các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/01/2014 trở đi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa cho doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính.

- Những tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/01/2014 trở đi nhưng cơ quan Hải quan đã xác nhận số thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa cho doanh nghiệp và cơ quan Thuế đã hoàn, khấu trừ cho doanh nghiệp thì không xử lý lại.

Công văn 12487/TCHQ-GSQL ngày 14/10/2014 - Tiêu hủy nguyên liệu hợp đồng gia công

Công văn này hướng dẫn việc tiêu hủy nguyên liệu hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài. Theo đó, giữa Công ty và bên đặt gia công phải có văn bản xác nhận cụ thể số lượng, chủng loại nguyên liệu gia công tiêu hủy tại Việt Nam vì lỗi mốt hoặc nội dung này đã được thỏa thuận trong hợp đồng gia công. Việc này phải được Sở Tài nguyên và Môi trường sở tại đồng ý và đảm bảo khi tiêu hủy không gây ô nhiễm môi trường.

Chi cục Hải quan nơi đăng ký hợp đồng gia công giám sát việc tiêu hủy theo quy định.

Công văn 12348/TCHQ-TXNK ngày 10/10/2014 - Hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế mặt hàng có nguồn gốc nhập khẩu sau tái xuất vào khu phi thuế quan

Công văn này hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế mặt hàng có nguồn gốc nhập khẩu sau tái xuất vào khu phi thuế quan. Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm a khoản này.

Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu, không thu thuế xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 120, Điều 126 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Công văn 14397/BTC-TCHQ ngày 10/10/2014 - Xử lý vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, Thông tư 22/2014/TT-BTC và ghi nhãn hàng hóa

Công văn này xử lý một số vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, Thông tư 22 và ghi nhãn hàng hóa. Cụ thể như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh TNTX:

- Khi làm thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất, cơ quan hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải nộp bản chụp hợp đồng xuất khẩu.(Điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 41 Thông tư 128/2013/TT-BTC)

- Khi thực hiện việc giám sát hàng hóa tái xuất, công chức hải quan giám sát hàng hóa tái xuất từ khi tiếp nhận cho đến khi xuất hết, xác nhận trên tờ khai hải quan (ký tên, đóng dấu và ghi rõ ngày, tháng, năm), không yêu cầu Lãnh đạo Chi cục phải ký xác nhận.

2/ Về hủy tờ khai hải quan đối với trường hợp khai nhầm chỉ tiêu không được phép sửa:

Trường hợp người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin không được phép sửa quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 22/2014/TT-BTC (trừ chỉ tiêu “mã hiệu phương thức vận chuyển”) thì phải hủy tờ khai cũ và khai tờ khai mới.

3/ Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ:

Khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu tại chỗ, ngoài các công việc theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 27 Thông tư số 22/2014/TT-BTC, Chi cục hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu phải có văn bản thông báo về việc hoàn thành thủ tục xuất khẩu tại chỗ cho Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ (theo mẫu số 01/TBXNKTC ban hành kèm công văn này).

4/ Về việc xác nhận hàng hóa xuất khẩu qua khu vực giám sát:

Khi xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống hoặc trên tờ khai hải quan xuất khẩu điện tử in, công chức hải quan giám sát xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát; ký tên, đóng dấu công chức, ghi ngày tháng năm xác nhận trên tờ khai hải quan xuất khẩu.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 4014

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]