Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (10/08 - 15/08/2015)

Tác giả : AA006 | 15 - 08 - 2015 | 3:31 PM | 2555 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (10/08 - 15/08/2015):

Công văn 7208/TCHQ-GSQL ngày 06/08/2015 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với máy móc tạm xuất - tái nhập vận chuyển từ nước thứ 2 sang nước thứ 3 trước khi tái nhập về Việt Nam

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc ở Việt Nam (nước thứ nhất) đã làm thủ tục tạm xuất sang một nước (nước thứ 2), rồi từ nước thứ hai vận chuyển sang nước thứ ba và từ nước thứ ba sẽ làm thủ tục tái nhập về Việt Nam. Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc tạm xuất - tái nhập: Thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Doanh nghiệp có văn bản gửi Hải quan nơi mở tờ khai tạm xuất thông báo việc vận chuyển máy móc từ nước thứ hai sang nước thứ ba để Hải quan tiếp tục theo dõi và làm thủ tục khi tái nhập.

Công văn 7306/TCHQ-TXNK ngày 11/08/2015 - Thực hiện hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 4582/BCT-XNK và công văn số 10666/BCT-XNK của Bộ Công Thương

Công văn này hướng dẫn xử lý vướng mắc của Công ty TNHH TM Nhật Đức về việc xác nhận của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thanh toán, chuyển tiền đối với các phụ lục hợp đồng ký sau ngày Ngân hàng thực hiện thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 10666/BCT-XNK ngày 27/4/2014:

Theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương, thì Tổng cục Hải quan chỉ thực hiện xác nhận tình hình nhập khẩu các hợp đồng nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ trở xuống, chưa qua sử dụng đã ký và thanh toán trước ngày 12/5/2011 nhưng chưa thực hiện nhập khẩu hoặc nhập khẩu chưa hết giá trị đã thanh toán.

Đối với nội dung vướng mắc của Công ty tại công văn số 307/CV-NĐ ngày 31/7/2015 về việc xác nhận của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thanh toán, chuyển tiền đối với các phụ lục hợp đồng ký sau ngày Ngân hàng thực hiện thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 10666/BCT-XNK ngày 27/4/2014 không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Hải quan, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể.

Công văn 7307/TCHQ-TXNK ngày 11/08/2015 - Hướng dẫn về điều kiện được hưởng ân hạn thuế 275 ngày cho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Công văn này hướng dẫn về điều kiện được hưởng ân hạn thuế 275 ngày cho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, theo đó:

- Khoản 11 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 quy định: “a) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, thời hạn nộp thuế tối đa là hai trăm bảy mươi lăm ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam;

- Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất hai năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan mà không có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế; nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt;... ”

- Khoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định một trong các điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan là người nộp thuế phải: “a.2) Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất 02 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và trong 02 năm đó được cơ quan hải quan xác định là:... ”

Theo quy định trên, điều kiện “có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất 02 năm liên tục” được hiểu là tính từ ngày có lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu đầu tiên thuộc loại hình bất kỳ.

Công văn 7318/TCHQ-GSQL ngày 11/08/2015 - Hướng dẫn việc thực thi nội dung liên quan đến hóa đơn bên thứ ba trong Hiệp định ASEAN - Trung Quốc (ACFTA)

Trong thời gian qua, khi tiến hành kiểm tra, rà soát thực hiện công tác xuất xứ tại Hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan thấy rằng việc thực thi nội dung liên quan đến hóa đơn bên thứ ba trong Hiệp định ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) chưa được thống nhất do các cách hiểu khác nhau. Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản trao đổi với Bộ Công Thương. Căn cứ ý kiến trả lời của Bộ Công Thương tại công văn số 6549/BCT-XNK ngày 01/7/2015, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

Hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu E hợp lệ do Trung Quốc cấp trước ngày 01/01/2011 mà hóa đơn thương mại do bên thứ ba thuộc ACFTA phát hành được chấp nhận cho hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế.

Công văn 7397/TCHQ-GSQL ngày 13/08/2015 - Xử lý vướng mắc thủ tục tạm nhập tái xuất xăng dầu trên Hệ thống VNACCS/VCIS

Liên quan đến thủ tục tạm nhập tái xuất xăng dầu trên hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hệ thống VNACCS/VCIS không cho phép điều chỉnh các chức năng của Hệ thống, do vậy việc xử lý vướng mắc liên quan đến thủ tục tái xuất xăng dầu cung ứng không xử lý được trên Hệ thống.

2. Hiện Bộ Tài chính đang giao Tổng cục Hải quan dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 và Thông tư số 70/2014/TT-BTC ngày 28/5/2014. Do vậy trước mắt Tổng cục Hải quan đồng ý với hướng xử lý mà Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đề xuất tại công văn số 1848/HQHCM-GSQL dẫn trên, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu vướng mắc này để quy định tại dự thảo Thông tư mới.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 3115

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]