Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế khác tháng 6/2024

Tác giả : admin | 29 - 06 - 2024 | 3:39 PM | 59 Lượt xem

TT Văn bản Ngày tháng
1 Công văn 2477/TCT-QLN năm 2024 về tổng hợp dữ liệu tạm hoãn xuất cảnh do Tổng cục Thuế ban hành 10/06/2024
2 Công văn 2498/TCT-CS năm 2024 về ghi thu, ghi chi số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành 11/06/2024
3 Công văn 2500/TCT-CS năm 2024 về chính sách miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 11/06/2024
4 Công văn 2499/TCT-CS năm 2024 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 11/06/2024
5 Công văn 2509/TCT-DNNCN năm 2024 về vướng mắc chính sách thuế đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất có người đại diện do Tổng cục Thuế ban hành 12/06/2024
6 Nghị định 65/2024/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước 17/06/2024
7 Nghị định 64/2024/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024 17/06/2024
9 Công văn 2564/TCT-QLN năm 2024 triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế do Tổng cục Thuế ban hành 17/06/2024
10 Công văn 2569/TCT-QLN năm 2024 về cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh do Tổng cục Thuế ban hành 17/06/2024
11 Công điện 03/CĐ-TCT năm 2024 thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tại Nghị định 65/2024/NĐ-CP do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điện 18/06/2024
12 Công điện 02/CĐ-TCT triển khai Nghị định 64/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điện 18/06/2024
13 Công văn 2590/TCT-CS năm 2024 về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 18/06/2024
14 Công văn 2589/TCT-CS năm 2024 vướng mắc chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 18/06/2024
15 Công văn 2633/TCT-QLN năm 2024 về cưỡng chế nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành 19/06/2024
16 Công văn 2653/TCT-TCCB năm 2024 thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Tổng cục Thuế ban hành 21/06/2024
17 Công văn 2701/TCT-DNL năm 2024 về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành 24/06/2024
18 Công văn 2675/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành 24/06/2024
19 Công văn 2674/TCT-CS năm 2024 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 24/06/2024
20 Công văn 2679/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với chương trình, dự án tài chính vi mô do Tổng cục Thuế ban hành 24/06/2024
21 Công văn 2672/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành 24/06/2024
22 Công văn 2681/TCT-CS năm 2024 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 24/06/2024
23 Công văn 2680/TCT-CS năm 2024 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 24/06/2024
24 Công văn 2678/TCT-CS năm 2024 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành 24/06/2024
25 Công văn 2677/TCT-CS năm 2024 về hóa đơn và chứng từ thanh toán do Tổng cục Thuế ban hành 24/06/2024
26 Công văn 2682/TCT-CS năm 2024 về chính sách sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành 24/06/2024
27 Công văn 2689/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành 24/06/2024
28 Công văn 2718/TCT-KK năm 2024 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót do Tổng cục Thuế ban hành 25/06/2024
29 Công văn 2742/TCT-CS năm 2024 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 26/06/2024
30 Công văn 2738/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành 26/06/2024
31 Công văn 2743/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành 26/06/2024
32 Công văn 2736/TCT-KK năm 2024 vướng mắc xử lý đề nghị hoàn thuế kiêm bù trừ ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành 26/06/2024
33 Công văn 2721/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Tổng cục Thuế ban hành 26/06/2024

Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]