Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (01/08 - 06/08/2016)

Tác giả : Admin | 08 - 08 - 2016 | 1:33 PM | 782 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (01/08 - 06/08/2016):

Công văn 987/GSQL-GQ2 ngày 03/08/2016 - Về thủ tục tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, theo đó :

Theo quy định khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì việc xử lý tiêu hủy nguyên vật liệu dư thừa, phế liệu, phế phẩm được áp dụng trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc hết hiệu lực thực hiện.

Công ty căn cứ cụ thể tại điểm d, khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại điểm 28 Bảng tổng hợp ban hành kèm theo công văn số 6330/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015; điểm d, e, f Điều 8 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 8/12/2015 về giải đáp vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Công văn 1012/GSQL-GQ1 ngày 06/08/2016 - Về khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có nhiều hoá đơn trên một tờ khai hải quan, theo đó : 

Theo hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì quy định tại khoản 7 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP chỉ hướng dẫn đối với việc khai báo cho trường hợp có nhiều hóa đơn trên một tờ khai hải quan. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện nay không giới hạn đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu có một hóa đơn thương mại thì phải khai trên một tờ khai hải quan. Do đó, đối với trường hợp này, doanh nghiệp có thể lựa chọn khai báo trên một hoặc nhiều tờ khai hải quan và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thời điểm nộp hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật Hải quan năm 2014, việc thông quan hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 37 Luật Hải quan năm 2014.

Công văn 6806/TCHQ-TXNK ngày 06/08/2016 - Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã sản xuất được trong nước, theo đó : 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 255/CV-CĐUB-KH ngày 30/5/2016 của Công ty CP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin về việc chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trong nước đã sản xuất được, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất thuế nhập khẩu

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 15/11/2015 của Bộ KH&ĐT ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, PTVT chuyên dùng, vật tư linh kiện, trong nước đã sản xuất được; Căn cứ Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế XK, NK ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, thì các mặt hàng: tàu điện ắc quy phòng nổ 8 tấn (mã số: 8601.20.00), tàu điện ắc quy phòng nổ 5 tấn (mã số: 8601.20.00), tàu điện ắc quy phòng nổ 12 tấn (mã số: 8601.20.00), tời điện (mã số: 8425.31.00), máy xúc hầm lò phòng nổ (mã số: 8429.51.00), máng cào tải than phòng nổ (mã số: 8431.39.90); tủ nạp ắc quy tàu điện (mã số: 8504.40.30), có thuế suất thuế nhập khẩu: 0%.

2. Về Thuế GTGT

Căn cứ Khoản 3 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 do Quốc hội ban hành, Điều 6 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng, thì các máy móc thiết bị Công ty nêu tại công văn số 255/CV-CĐUB-KH có mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Công văn 7147/TCHQ-GSQL ngày 05/08/2016 - Về xử lý vướng mắc về hàng hóa tái xuất, theo đó :

1. Về việc đóng ghép chung container giữa hàng hóa tái xuất theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất và hàng hóa xuất khẩu để xuất khẩu cho cùng một khách hàng nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển:

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại khoản 3 Điều 92 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tại công văn số 12079/BTC-TCHQ ngày 28/8/2014, công văn số 6376/TCHQ-GSQL ngày 14/7/2015 và công văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 để thực hiện. Trường hợp thực hiện đóng ghép chung container hàng hóa xuất khẩu và tái xuất tại kho CFS thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 3 Điều 92 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên.2. Về việc kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị nông nghiệp tạm nhập - tái xuất:

Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thì nhóm máy móc, thiết bị thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Tuy nhiên, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất là hàng hóa được tạm nhập vào lãnh thổ Việt Nam và tái xuất nguyên trạng ra nước ngoài, không tiêu thụ, sử dụng tại Việt Nam nên cơ quan hải quan không yêu cầu kiểm tra chất lượng. Trường hợp, Công ty thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa đã tạm nhập thì phải khai tờ khai hải quan mới và áp dụng đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa như đối với hàng hóa nhập khẩu.

Nguồn: taiviet.net

 Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại

Bản tin hải quan số 2416

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]