Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế 21- 27/03/2022

Tác giả : Admin | 26 - 03 - 2022 | 6:58 AM | 903 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Thông tư 19/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

B - CÔNG VĂN 

Công văn 2688/BTC-TCT năm 2022 về thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 9528/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách ưu đãi thuế áp dụng cho Bệnh viện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 9284/CTHN-TTHT năm 2022 về sử dụng vé xe khách đặt in do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 9283/CTHN-TTHT năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 9281/CTHN-TTHT năm 2022 về phân bổ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 9275/CTHN-TTHT năm 2022 về thời điểm giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 9264/CTHN-TTHT năm 2022 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 9262/CTHN-TTHT năm 2022 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 9188/CTHN-HKDCN năm 2022 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 8875/CTHN-TTHT năm 2022 hướng dẫn về lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 8873/CTHN-TTHT năm 2022 về khai thuế, phân bổ thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80/2021/TT-BTC do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]