Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tuyển dụng

BẢN TIN HẢI QUAN SỐ 2979 (17 - 24/08/2019)

Tác giả : AA006 | 26 - 08 - 2019 | 6:08 PM | 1856 Lượt xem

Công văn số 3295/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng với hàng nhập khẩu trả lại chủ hàng nước ngoài được Tổng cục Hải Quan ban hành ngày 19/08/2019.

Theo đó, nộp thừa tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là khi người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số phải nộp, đối với từng loại thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Các loại thuế áp dụng: tất cả các loại thuế (bao gồm VAT đã nộp đối với (i) hàng hóa đã nhập khẩu nhưng hoặc tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài, hoặc tái xuất sang nước thứ ba, hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan; (ii) hàng hóa đã xuất khẩu nhưng nhập khẩu trở lại Việt Nam; (iii) hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định, sau đó đã thực tế xuất khẩu sản phẩm).

Hình thức bù trừ, hoàn thuế:

- Bù trừ tiền nộp thừa với số tiền còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau;

- Trừ vào số tiền của lần nộp thuế tiếp theo;

- Hoàn trả khi người nộp thuế không còn nợ; 

trừ trường hợp không được miễn xử phạt do đã thực hiện quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Luật Quản lý thuế.

Nguồn: Tài Việt tổng hợp

Bạn đọc có thể cập nhật thêm tin tức về văn bản pháp luật lĩnh vực thuế ở link dưới đây:

BẢN TIN HẢI QUAN SỐ 2979(17-24/08/2019)

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]