Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN NGÀY 07-12/03/2022

Tác giả : Admin | 12 - 03 - 2022 | 7:59 AM | 314 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực  Hải Quan thời gian vừa qua (07-12/03/2022):

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Quyết định 295/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 247/QĐ-TCHQ năm 2022 quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp chế xuất với cơ quan hải quan theo Khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP và việc giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất thông qua hệ thống ca-mê-ra do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Thông tư 06/2022/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Thông báo 56/TB-VPCP năm 2022 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Quyết định 209/QĐ-BTC năm 2022 về bổ sung danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

B - CÔNG VĂN  

Công văn 781/TCHQ-GSQL năm 2022 về tạo thuận lợi thủ tục hải quan đối với hàng hóa tái nhập trở lại do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1150/BCT-KHCN năm 2022 hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành

Công văn 771/TCHQ-TXNK năm 2022 về mã loại hình nhập khẩu, xuất khẩu và hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 728/TCHQ-GSQL năm 2022 về hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 730/TCHQ-GSQL năm 2022 thực hiện Điều 28a Nghị định 18/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 708/BNG-UBBG năm 2022 về phía Lào nhất trí cho phép thực hiện thông qua hàng hóa xuất nhập khẩu trở lại qua cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ do Bộ Ngoại giao ban hành

Công văn 697/TCHQ-GSQL năm 2022 thực hiện Khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 673/TCHQ-TXNK năm 2022 về nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 653/TCHQ-GSQL năm 2022 về xuất khẩu vôi, đôlômit nung do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 642/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện kê khai thuế suất thuế giá trị gia tăng, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 638/TCHQ-TXNK năm 2022 về khai báo mã số HS hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 621/TCHQ-GSQL năm 2022 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]