Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (21/12 - 26/12/2015)

Tác giả : AA006 | 26 - 12 - 2015 | 4:39 PM | 2125 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (21/12 - 26/12/2015):

Công văn 11956/TCHQ-TXNK ngày 17/12/2015 - Trả lời về việc vướng mắc thời gian ấn định mã số HS nhập khẩu

Công văn này trả lời về việc vướng mắc thời gian ấn định mã số HS nhập khẩu của Công ty cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre, theo đó:

1. Về việc áp dụng Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Thông báo số 8716/TB-TCHQ ngày 23/9/2015 của Tổng cục Hải quan là thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sử dụng để xác định mã số của hàng hóa.

Về việc xác định mức thuế của mặt hàng tại Thông báo, căn cứ khoản 2 Điều 5 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính: “Kết quả phân loại hàng hóa được sử dụng để áp dụng mức thuế đối với một mặt hàng trên cơ sở thực hiện quy định tại các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai và điều kiện, thủ tục, hồ sơ để được áp dụng mức thuế quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

2. Về việc khai bổ sung và xử lý vi phạm pháp luật thuế:

Các trường hợp, nội dung, thủ tục khai bổ sung quy định tại Điều 29 Luật Hải quan, Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Việc xử lý vi phạm pháp luật thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Luật quản lý thuế (số 78/2006/QH11, số 21/2012/QH13), Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

3. Về thời hạn nộp thuế: trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã thông quan thì thời hạn nộp thuế đối với tiền thuế do Công ty khai báo nộp bổ sung hoặc cơ quan hải quan ấn định đã được quy định tại điểm e khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 42 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể:

“4. Thời hạn nộp thuế đối với một số trường hợp đặc thù, trừ trường hợp được nộp dần tiền thuế nợ quy định tại khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13:

e) Trường hợp khai báo nộp bổ sung tiền thuế thiếu thì thời hạn nộp số tiền thuế thiếu được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó.”

“5. Thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định

a) Các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 01/7/2013, cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó.”

Công văn 12023/TCHQ-TXNK ngày 18/12/2015 - Hướng dẫn ân hạn 275 ngày hàng SXXK

Công văn này trả lời về việc đề nghị áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hoá nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex (Công ty Samsung), theo đó:

Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp ưu tiên được ưu tiên các thủ tục về thuế gồm có:

“1. Được ưu tiên áp dụng chế độ tự thanh khoản, hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

Doanh nghiệp tự tính toán số lượng hàng hóa thực tế đưa vào sản xuất, hàng hóa còn tồn, tự tính số thuế phải nộp bổ sung hoặc số thuế không phải nộp. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan hải quan về nội dung thanh khoản. Căn cứ trên kết quả tự thanh khoản của doanh nghiệp, cơ quan hải quan ra quyết định thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế.

2. Không phải nộp tiền chậm nộp, không bị xử lý vi phạm hành chính về hải quan, về thuế đối với các trường hợp bị ấn định thuế do mã số hàng hóa đã được cơ quan hải quan thống nhất, thẩm định trước đó không đúng và doanh nghiệp vẫn được coi là tuân thủ pháp luật”.

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13; Khoản 1 Điều 38 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và khoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì một trong các điều kiện để người nộp thuế được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu là phải “có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất 02 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu...”.

Theo đó, không có quy định ưu tiên về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với doanh nghiệp ưu tiên. Vì vậy, việc Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh đề nghị cho phép Công ty Samsung được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày khi chưa đáp ứng điều kiện “có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất hai năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan” là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Đề nghị Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định.

Công văn 12040/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2015 - Xử lý vướng mắc trong công tác kiểm tra trị giá hải quan

Công văn này trả lời về vướng mắc trong công tác kiểm tra trị giá hải quan trong quá trình thực hiện Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015, theo đó:

1. Về đối tượng kiểm tra trị giá khai báo trong thông quan:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì hiện nay, Hệ thống thông quan Vnaccs tự động tiếp nhận và phân luồng tờ khai hải quan sau khi nhận thông tin khai chính thức của người khai hải quan. Trường hợp tờ khai được phân luồng vàng, đỏ, cơ quan Hải quan thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định, trong đó có kiểm tra trị giá. Kiểm tra trị giá là thực hiện so sánh, đối chiếu trị giá khai báo với thông tin rủi ro về trị giá hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 55 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ, bao gồm: hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá, hàng hóa có thuế suất xuất khẩu lớn hơn 0% trong cơ sở dữ liệu trị giá, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã có kết quả kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan hoặc đã có kết quả thanh tra về trị giá hải quan, hàng hóa nhập khẩu có khoản giảm giá. Sau đó, xác định trường hợp nghi vấn trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 55 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ.

2. Về cập nhật dữ liệu:

Để đảm bảo dữ liệu trong Hệ thống GTT02 được đầy đủ, tránh tình trạng không có dữ liệu để kiểm tra trị giá, Tổng cục Hải quan yêu cầu cập nhật dữ liệu theo Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 7/8/2015 và Quy trình kiểm tra sau thông quan ban hành kèm Quyết định số 1410/QĐ-TCHQ ngày 14/05/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Nguồn: taiviet.net

 

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 5015

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]