Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tháng 11/2022

Tác giả : admin | 09 - 12 - 2022 | 9:25 AM | 257 Lượt xem

 A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Thông tư 72/2022/TT-BTC ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

B - CÔNG VĂN 

Công văn 4498/TCT-KK năm 2022 về khai lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hànhCông văn 59003/CTHN-TTHT năm 2022 về lập hồ sơ toàn cầu và kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 57839/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 57838/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 12299/BTC-TCT năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 57306/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi chưa đáo hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 56701/CTHN-TTHT năm 2022 về khai thuế giá trị gia tăng kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 56700/CTHN-TTHT năm 2022 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]