Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (02/11 - 07/11/2015)

Tác giả : AA006 | 09 - 11 - 2015 | 8:18 AM | 733 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (02/11 - 07/11/2015):

Công văn 15648/BTC-TCHQ ngày 29/10/2015 - Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn này hướng dẫn thực hiện việc bán hàng cho hành khách đi trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam, theo đó:

I. Về công tác quản lý, giám sát và thủ tục liên quan đến việc hàng hóa bán trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam

Hàng hóa bán trên các chuyến bay quốc tế thực hiện theo đúng các quy định tại Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013, Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 và Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính ngoài ra phải thực hiện các nội dung hướng dẫn nêu tại mục II của công văn này.

II. Công tác quản lý bán hàng, giám sát hàng hóa miễn thuế từ kho chứa hàng miễn thuế lên tàu bay và ngược lại

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên phối hợp với các thương nhân bán hàng miễn thuế và các hãng hàng không Việt Nam triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung sau:

1. Giám sát hải quan đối với hàng xuất bán trên các chuyến bay quốc tế

a. Căn cứ vào lịch trình của các chuyến bay quốc tế, doanh nghiệp thực hiện lập phiếu yêu cầu cấp hàng cho từng chuyến bay. Phiếu yêu cầu cấp hàng phải có thông tin: tên hàng, đơn vị tính, số lượng, mã hàng hóa (nếu có).

b. Công chức hải quan thực hiện việc giám sát hàng hóa xếp lên xe hàng, thực hiện niêm phong hải quan và xác nhận vào phiếu giao nhận hàng hóa (mẫu 01 kèm theo công văn này) do doanh nghiệp lập ghi rõ số niêm phong hải quan.

c. Xe hàng được đưa đến cửa máy bay dưới sự giám sát của công chức giám sát sân đỗ.

2. Thủ tục bán hàng trên tàu bay

a. Tiếp viên bán hàng trên máy bay phải thông báo về định mức miễn thuế cho hành khách đối với các chuyến bay nhập cảnh.

b. Khi bán hàng tiếp viên phải ghi đầy đủ thông tin: tên khách hàng, số hộ chiếu, số chuyến bay, số ghế, tên hàng, số lượng hàng. Đối với khách mua hàng vượt định mức cần điền đầy đủ thông tin trên 02 Phiếu thông báo vượt định mức của khách mua hàng miễn thuế (theo mẫu 03/PTBHVĐM quy định tại Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính).

c. Tiếp viên hàng không thực hiện tổng hợp các thông tin liên quan đến khách mua hàng trước khi máy bay hạ cánh.

d. Khi máy bay hoàn thành thủ tục nhập cảnh, tiếp viên trưởng bàn giao với đại diện doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế các thông tin liên quan đến khách mua hàng vượt định mức; đại diện doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế có trách nhiệm thông báo với bộ phận hải quan tại của khẩu nhập đối với những khách hàng mua hàng vượt định mức trước thời điểm khách hoàn thành thủ tục nhập cảnh để thực hiện thu thuế theo quy định. Khi thông báo, xuất trình 02 Phiếu thông báo và nhận lại 01 phiếu thông báo được công chức hải quan tại cửa khẩu nhập ký tên, đóng dấu.

e. Chậm nhất 24 giờ, kể từ khi tàu bay đỗ tại vị trí chỉ định của Cảng vụ Hàng không sân bay quốc tế, doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế phải nhập đầy đủ thông tin trên chương trình phần mềm quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế có kết nối với cơ quan hải quan các nội dung gồm: Họ tên người mua hàng, số hiệu chuyến bay, ngày bay, tên hàng, số lượng, trị giá, tổng lượng, tổng trị giá.

3. Về giám sát hải quan đối với hàng bán không hết thu hồi từ các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam

a. Hàng bán không hết trên các chuyến bay quốc tế phải được niêm phong hải quan trước khi đưa ra khỏi máy bay.

b. Xe hàng được niêm phong từ máy bay xuống để nhập kho chịu sự giám sát của công chức giám sát sân đỗ.

c. Việc kiểm đếm, giao nhận hàng hóa giữa doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế và tiếp viên hàng không phải có sự chứng kiến của công chức hải quan và được thực hiện sau khi đưa xe hàng ra khỏi máy bay và trước khi hàng được đưa vào kho.

d. Công chức giám sát kho kiểm tra tình trạng niêm phong của xe hàng và thực hiện giám sát xe hàng vào kho, xác nhận vào phiếu nhập kho của doanh nghiệp.

4. Về giám sát hải quan đối với tiền mặt, ngoại tệ bán hàng khi làm thủ tục nhập cảnh

Khi làm thủ tục nhập cảnh, tiếp viên trưởng hoặc đại diện của doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế xuất trình lượng tiền, ngoại tệ và 02 bảng kê lượng tiền mặt, ngoại tệ thu được từ bán hàng miễn thuế trên máy bay (mẫu số 02 kèm theo công văn này) cho công chức hải quan kiểm tra, xác nhận trên 02 bảng kê, công chức hải quan lưu 01 bản chuyển bộ phận quản lý cửa hàng miễn thuế để làm căn cứ kiểm tra, trả lại cho doanh nghiệp 01 bản.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 4315

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]