Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (23/05 - 28/05/2016)

Tác giả : Admin | 01 - 06 - 2016 | 10:11 AM | 1461 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (23/05 - 28/05/2016):

Công văn 669/GSQL-TH ngày 25/05/52016 - Về xử lý hàng hoá tồn động gửi ngoại quan, theo đó : 

Về quản lý hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để xuất khẩu ra nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 85, Điều 86, Điều 88 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015, Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới đất liền thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ.

Công văn 670/GSQL-TH ngày 25/05/52016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài, nhập khẩu vào nội địa, theo đó :

1. Hàng hóa gửi, quản lý lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại Điều 85, Điều 86 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào nội địa thực hiện theo quy định tại Điều 88 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Khoản 3, Khoản 4 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Công văn 4267/TCHQ-TXNK ngày 25/05/52016 - Về phân loại mặt hàng camera, theo đó : 

1. Trường hợp mặt hàng Camera là loại thu nhận hình ảnh để truyền vào màn hình điều khiển, không có chức năng ghi và lưu trữ hình ảnh, hoạt động theo cơ chế sau khi thu được hình ảnh, dữ liệu được số hóa và truyền vào một đầu thu, thuộc mã số 8525.80.40 - - Camera truyền hình.

2. Trường hợp mặt hàng Camera là loại mà hình ảnh được ghi lên một thiết bị lưu trữ bên trong hoặc lên các phương tiện lưu trữ (ví dụ, băng từ, phương tiện quang học, phương tiện truyền thông bán dẫn hoặc phương tiện khác của nhóm 85.23). Có thể bao gồm: (i) bộ chuyển đổi analog/digital, một kết nối đầu ra cung cấp đường dẫn để gửi hình ảnh tới các đơn vị chức năng của máy xử lý dữ liệu tự động, máy in, ti vi, hoặc máy quan sát khác hoặc (ii) các kết nối đầu vào để có thể ghi các file hình ảnh kỹ thuật số hoặc tương tự từ các máy bên ngoài vào bên trong, thuộc mã số 8525.80.39 (nếu là camera ghi hình ảnh, không dùng cho lĩnh vực phát thanh) hoặc mã số 8528.80.50 (nếu là camera kỹ thuật số).

Nguồn: taiviet.net

 Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 1716

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]