Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

QUYẾT ĐỊNH 1966/QĐ-TCHQ NĂM 2015 VỀ QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU

Tác giả : AA006 | 10 - 11 - 2015 | 12:21 PM | 916 Lượt xem

Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể các quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm: Quy trình kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình xếp, dỡ tại cửa khẩu; quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; quy trình quản lý đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất; quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất; quy trình giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, đưa ra, lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan; phương tiện vận tải neo đậu, dừng đỗ trong địa bàn hoạt động hải quan…

Trong mỗi quy trình, Tổng cục Hải quan quy định rõ việc lựa chọn hàng hóa kiểm tra; việc kiểm tra hàng hóa; xử lý kết quả kiểm tra khi người khai hải quan thực hiện đăng ký tờ khai; kiểm tra hoàn thành nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí; khai bổ sung tờ khai, hủy tờ khai hải quan, xử lý các tờ khai lỗi trên hệ thống…

Việc ban hành Quy trình nhằm hướng dẫn các đơn vị Hải quan địa phương trong việc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2015.

Bạn đọc có thể tải về toàn bộ các Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 1966/QĐ-TCHQ tại đây:

Quyết định 1966/QĐ-TCHQ

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]