Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 02/04

Tác giả : AA006 | 02 - 04 - 2014 | 10:53 AM | 1132 Lượt xem

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện

SII: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

DTV: Ngày GDKHQ Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 (15%) và Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

VBH: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CSM: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

DBM: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

LM7: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CHP: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền (3%)

DL1: Ngày GDKHQ ĐHCĐ thường niên năm 2014

DDN: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

DNC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

PTS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

PPE: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

LTC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền (12%)

DCS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

VNL: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

FCN: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền (10%)

SJ1: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền (17%)

NPS: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

ALV: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

HMH: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

DGT: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

ADP: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Tạm ứng cổ tức đợt 4 cho năm tài chính 2013 (4%)

SCO: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Tin doanh nghiệp

MHL - CTCP Minh Hữu Liên - Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với chỉ tiêu doanh thu thuần 338 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5 tỷ đồng và mức chia cổ tức dự kiến 10%.

Đại hội thường niên cũng đã thông qua phương án chào bán 2 triệu cổ phiếu phát hành thêm để bổ sung ngốn vốn lưu động của Công ty.

VC7 - Công ty cổ phần xây dựng số 7 - Đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 như sau: Doanh thu dự kiến tăng 134% lên mức 350 tỷ đồng, lũy kế lợi nhuận sau thuế tăng 415% lên mức 5,964 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 5%.

HMC - Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 tăng trưởng so với năm 2013. Trong đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế ước đạt lần lượt 3.500 tỷ đồng và 22,5 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2014 đạt 10%.

DVP - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ - HĐQT công ty đề xuất mức kế hoạch lợi nhuận 204 với các chỉ tiêu tương đối thận trọng với doanh thu 500 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế : 195 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến : 20%

HGM - Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang – Đã thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt tỷ lệ 70% tức mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được trả 7.000 đồng. Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2013 là 88,2 tỷ đồng.

Về kế hoạch năm 2014, công ty lên kế hoạch 151,2 tỷ đồng doanh thu và 56 tỷ đồng LNTT. ĐHCĐ thông qua mức trả cổ tức tối thiểu là 50%.

TDH - CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức - Sau kiểm toán, lợi nhuận của Nhà Thủ Đức giảm 29% so với kết quả năm 2012 (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) và mới chỉ hoàn thành 35,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2013.

TS4 - Công ty cổ phần Thủy sản số 4 - LNST báo cáo kiểm toán của TS4 chỉ còn gần 14 tỷ đồng, trong khi con số do công ty tự lập lên tới 25 tỷ đồng, chêch lệch 11,2 tỷ đồng.

VCG - Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam -Lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 27 tỷ đồng so với trước kiểm toán, còn 523 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty giảm đến gần 50 tỷ đồng, còn 496 tỷ đồng.

OGC - CTCP Tập đoàn Đại Dương - Sẽ góp gần 203,5 tỷ đồng, tức gần 20,35 triệu cổ phần, tương đương 41% vốn điều lệ của Công ty BOT Hà Nội - Bắc Giang.

ABT - CTCP XNK Thủy sản Bến Tre - Đã mua lại thỏa thuận 10.000 cp để làm cổ phiếu quỹ với giá 24.000 đồng/cp. Sau giao dịch, SBT nâng số lượng cổ phiếu quỹ lên thành 2.610.000 cp ABT.

KLS - CTCP Chứng khoán Kim Long - Trích lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2013 để trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%. Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 15/4. Thời gian thanh toán từ ngày 25/4.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GMD - CTCP Đại lý liên hiệp vận chuyển – Gemadept - Market Vectors đã bán ra 2.320.090 cổ phiếu GMD và làm giảm sở hữu từ 7.089.846 đơn vị, tỷ lệ 6,2% vốn, xuống còn 4.769.656 đơn vị, tỷ lệ 4,17% vốn. Ngày thay đổi sở hữu và không còn là cổ đông lớn là ngày 26/3/2014.

KLF - CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF - Từ ngày 26/03 đến 27/03, CTCP Tập đoàn FLC (mã CK: FLC) - tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên HĐQT đã bán 2.700.000 cp, giảm sở hữu xuống còn 2,76 triệu cp KLF, chiếm tỷ lệ 10,62% vốn.

DID - Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến - Ông Trần Hoàng Tuấn đã mua 200.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu sở hữu từ 1.025.800 CP (tỷ lệ 20,52%) lên 1.225.800 CP (tỷ lệ 24,52%). Giao dịch thực hiện ngày 27/3/2014.

Bà Lê Thị Thư là vợ ông Nguyễn Thái Học-Chủ tịch HĐQT đã bán 328.000 CP giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 578.000 CP (tỷ lệ 11,56%) còn 250.000 CP (tỷ lệ 5%). Giao dịch thực hiện ngày 27/3/2014.

ITQ - Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang - Bà Nguyễn Thị Cầm Thơ đã mua 190.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu sở hữu từ 404.100 CP (tỷ lệ 4,04%) lên 594.100 CP tương đương tỷ lệ 5,94%. Ngày trở thành cổ đông lớn: 26/03/2014.

IDJ - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ - Phạm Xuân Hà-Ủy viên HĐQT đã bán toàn bộ 250.000 cổ phiếu đang nắm giữ. Giao dịch thực hiện từ 10/03/2014 đến 26/03/2014.

CSM - CTCP CN Cao su Miền Nam - Nhóm Deutsche Bank đã mua ròng 157.790 cp nâng sở hữu lên thành 3.482.507 cp CSM, chiếm tỷ lệ 5,18% vốn và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 21/03.

DCL - CTCP Dược phẩm Cửu Long - Vietnam Equity Holding đã bán hết 526.260 cp, chiếm tỷ lệ 5,31% vốn vào ngày 28/03.

SBT - CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh - Halley Sicav - Halley Asian Prosperity đã mua 110.900 cp nâng sở hữu từ 7.087.410 cp lên thành 7.198.310 cp SBT, ứng với tỷ lệ tăng từ 4,94% lên thành 5,02% vốn kể từ ngày 20/03.

SD7 - CTCP Sông Đà 7 - Trần Hữu Duyên đã mua 6.000 cp nâng sở hữu lên thành 451.100 cp SD7, chiếm tỷ lệ 5,01% vốn và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 24/03.

SJS - CTCP ĐT PT Đô thị & KCN Sông Đà - Nhóm Wareham Group đã mua 100.000 cp nâng sở hữu từ 5.839.880 cp lên thành 5.939.880 cp SJS, ứng với tỷ lệ tăng từ 5,9% lên 6% vốn.

TVD - CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin - Từ ngày 27/02 đến 28/03, ông Nguyễn Quý Dũng - Kế toán trưởng đã bán 15.700 cp trong tổng số 28.380 cp TVD đăng ký.

DIG – Tổng CTCP Đầu tư Phát triển XD - Nhóm Deutsche Bank đã bán ròng 492.050 cp giảm sở hữu từ 11.784.005 cp xuống còn 11.291.955 cp, ứng với tỷ lệ giảm từ 8,24% xuống 7,9% vốn kể từ ngày 21/03.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HHS - CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy - Ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT Công ty, đã đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu HHS để giải quyết việc tài chính cá nhân. Nếu bán thành công ông sẽ giảm sở hữu xuống còn 16,225 triệu cổ phiếu, tương đương 42,42% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/4 đến 2/5 bằng hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

STL - CTCP Sông Đà Thăng Long - Ông Nguyễn Đình Thuận - Kế toán trưởng kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin đăng ký bán 150.000 cp từ ngày 07/04 đến 06/05 để giảm tỷ lệ nắm giữ. Hiện ông Thuận đang nắm giữ 160.000 CP (tỷ lệ 1,07%).

Nguồn: CafeF


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]