Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin hải quan tuần từ 13/7 - 31/7/2020

Tác giả : AA006 | 01 - 08 - 2020 | 9:52 AM | 1642 Lượt xem
Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Hải quan thời gian vừa qua (13/7 - 31/7/2020), cụ thể như sau:
 
1. CÔNG VĂN SỐ 4816/TCHQ-TXNK NGÀY 20/7/2020 BỞI TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ PHẦN MỀM NHẬP KHẨU

- Về việc kê khai trị giá hải quan: Căn cứ Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 60/2019, thì phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu để nâng cấp, thay thế phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu lần đầu đã được cộng vào trị giá của máy móc thiết bị nhập khẩu không cộng vào trị giá hải quan của máy móc thiết bị.

- Về thủ tục hải quan: Căn cứ Điều 1 Khoản 6 Điều 4 Luật Hải quan 2014;  Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2019 thì nếu “mã kích hoạt phần mềm ứng dụng” chưa có quy định cụ thể về mã số HS, không phải là đối tượng quản lý của cơ quan hải quan, không yêu cầu phải được làm thủ tục hải quan khi tải về thông qua mạng internet.

2. CÔNG VĂN SỐ 4796/TCHQ-GSQL NGÀY 17/7/2020 BỞI TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ C/O MẪU D, C/O MẪU AANZ

1. Về C/O mẫu D cấp thay thế: Điều 9 Phụ lục 7 Thông tư số 22/2016/TT-BCT được sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư số 10/2019, và Thông tư số 25/2019 quy định về việc xử lý những sai sót trên C/O, trong đó hướng dẫn về việc cấp C/O mới để thay thế cho C/O có lỗi. Trên cơ sở kết quả các phiên họp của các nước ASEAN thống nhất việc trong trường hợp cấp C/O mới thay thế C/O ban đầu bị lỗi, số tham chiếu của C/O gốc phải được đề cập trên C/O cấp mới, Tổng cục Hải quan đã ban hành các công văn hướng dẫn Cục Hải quan địa phương để thực hiện đúng cam kết, các DN vì vậy cần liên hệ các Cục hải quan địa phương.

2. Về C/O mẫu AANZ có hóa đơn bên thứ ba phát hành: Điều 22, Phụ lục III và mục 9, Phụ lục V Thông tư số 31/2015/TT-BCT Bộ Công Thương quy định cụ thể về trường hợp C/O có hóa đơn bên thứ ba phát hành. Theo đó, chỉ yêu cầu tên công ty phát hành hóa đơn, không yêu cầu khai báo tên nước công ty phát hành hóa đơn.

(*) Lưu ý: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]