Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Hướng dẫn khai báo chỉ tiêu thông tin trên VNACCS

Tác giả : AA003 | 05 - 05 - 2014 | 1:44 PM | 1602 Lượt xem

 Trước vướng mắc phát sinh của DN liên quan đến chỉ tiêu khai báo trong một số trường hợp cụ thể trên hệ thống VNACCS, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4638/TCHQ-GSQL hướng dẫn thống nhất việc khai báo các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai.

Theo đó, một số trường hợp vướng mắc cụ thể như: Công ty TNHH Điện tử Yantin Việt Nam là DN chế xuất bán hàng cho một công ty nước ngoài tại Đồng Nai (không phải là công ty thuộc khu phi thuế quan), DN mở loại hình E42, tại ô chỉ tiêu mã miễn, giảm, không chịu thuế DN không biết khai vào mã nào; hay loại hình tái xuất hàng sản xuất xuất khẩu trước đây chưa có loại hình tương ứng trên VNACCS; hàng hoá NK vận chuyển qua đường chuyển phát nhanh (DHL, TNT…) không có số chuyến bay để khai báo…

Tổng cục Hải quan hướng dẫn, với trường hợp như của Công ty TNHH Điện tử Yantin Việt Nam, DN khai vào mã XNK 90-hàng hoá khác. Với vướng mắc không có loại hình tái xuất hàng xuất khẩu chưa có trên VNACCS, theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, trường hợp tái xuất trả hàng sản xuất xuất khẩu được sử dụng trong trường hợp DN thực hiện theo loại hình SXXK đã xuất khẩu sản phẩm cho đối tác nhưng bị trả lại để tái chế sau đó xuất thì thực hiện khai thống nhất vào mã B13 khi xuất sản phẩm sau khi tái chế cho đối tác. Cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra để xác nhận nội dung khai báo của DN trên cơ sở hồ sơ và thông tin quản lý tại đơn vị.

Việc thiếu số chuyến bay để khai báo, Tổng cục Hải quan yêu cầu, trường hợp này người vận chuyển bao giờ cũng có số liệu chuyến bay từ khi xếp hàng lên phương tiện vận chuyển ở nước ngoài. Vì vậy, người khai hải quan yêu cầu người vận chuyển cung cấp số hiệu chuyến bay và cung cấp thông tin này trong giấy báo hàng đến như một tiêu chí bắt buộc.

Ngoài ra, trong công văn nêu trên, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn cụ thể việc khai báo mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan đối với hàng hoá XK, NK; khai mã địa điểm xếp hàng, địa điểm dỡ hàng đối với loại hình XK tại chỗ, NK tại chỗ; khai số container đối với hàng hoá NK...

Nguồn: Báo Hải quan.


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]