Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/03

Tác giả : AA 006 | 12 - 03 - 2014 | 9:45 AM | 822 Lượt xem

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện

TV4: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

HAT: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên

GDW: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

VDL: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

D2D: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

EFI: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

SED: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

GAS: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

NHC: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông năm 2014

CKV: Ngày GDKHQ lấy ý kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh

TDW: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

NBW: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

L35: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền (5%)

HAP: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

VNR: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

SSI: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

GTH: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền (3%) và Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014

SDY: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

DVP: Ngày GDKHQ Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014

SHV: Ngày GDKHQ Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2014

Tin doanh nghiệp

FPT - CTCP FPT - HĐQT đã thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013 với việc thanh toán cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%. Trong đó, đã tạm chi 15% trong năm 2013, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt. Thời điểm chi trả là quý 2/2014. 

Cũng trong quý này, HĐQT đề xuất chia cổ tức cổ phiếu cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận để lại với tỷ lệ 25%. Theo kế hoạch đặt ra từ ĐHĐCĐ thường niên 2013 thì công ty chỉ thanh toán cổ tức tỷ lệ 20%.

Năm 2014, công ty dự kiến cũng thanh toán cổ tức tiền mặt 2.000 đồng/cp, ứng với tỷ lệ 20%. Tuy nhiên, mức thanh toán chính thức sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2015 quyết định.

MPC - CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú – Công ty lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 11.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 421,74 tỷ đồng. So với thực hiện 2013, doanh thu 2014 tăng trưởng nhẹ gần 5,74%, nhưng lợi nhuận mục tiêu 2014 tiếp tục tăng trưởng cao 43,53%.

Bên cạnh đó, cũng trong năm 2014, MPC còn có kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

AGM - CTCP Xuất nhập khẩu An Giang – Angimex - Đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2014 với doanh thu 2.084 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu là trên 24 tỷ đồng, tăng mạnh 77% so với thực hiện 2013. Mức cổ tức dự kiến là 10%. Năm 2014, AGM cũng dự chi hơn 68 tỷ đồng để đầu tư mới.

SGD - CTCP Sách Giáo dục TPHCM – Đã thông qua kế hoạch 2014 với tổng doanh thu 95 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5,8 tỷ đồng và cổ tức 10%.

CNG - CTCP CNG Việt Nam - Trong năm 2014, HĐQT CNG cũng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận 110 tỷ đồng và dự kiến trả cổ tức 2014 bằng với năm 2013 là 35% vốn điều lệ, tương đương số tiền dành để trả cổ tức vẫn 94,5 tỷ đồng.

FCN - CTCP Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON - Đã quyết định sẽ mua 7 triệu cổ phần của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1) và 625.000 cổ phần của Tổng công ty Tư vẩn thiết kế giao thông vận tải (TEIDI) trong đợt đấu giá cổ phần sắp tới của 2 doanh nghiệp này. Giá mua bằng mệnh giá là 10.000 đồng/CP. Giá trị đặt cọc để tham gia đấu giá là 10% giá trị số cổ phiếu dự kiến mua, tương đương lần lượt 7 tỷ đồng và 625 triệu đồng.

TAC - CTCP Dầu thực vật Tường An - HĐQT Công ty đã thông qua việc thanh toán cổ tức 2013 là 16% bằng tiền mặt (tức 1.600 đồng mỗi cổ phiếu) bắt đầu từ ngày 16/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 25/3. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 27/3.

SRF - CTCP Kỹ nghệ Lạnh - HĐQT SRF quyết định chốt danh sách cổ đông vào ngày 21/3 để tiến hành trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12,5% (tức 1.250 đồng mỗi cổ phiếu). Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 2/4.

SAV - CTCP Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex - HĐQT Công ty thống nhất chi tạm ứng cổ tức 2013 theo tỷ lệ 4% trong quý II/2014. Thời gian thanh toán cụ thể do Tổng giám đốc quyết định. Năm 2013, SAV có kế hoạch trả 25% cổ tức bằng cổ phiếu.

PGI - Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex - HĐQT PGI đã quyết định tạm ứng cổ tức 2013 theo tỷ lệ 8%, thấp hơn mức 10% như kế hoạch đặt ra trước đó.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SHB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Ngày 7/3, Market Vectors ETF Trust - Market Vectors Vietnam ETF đã mua 195.200 cổ phiếu SHB. Qua đó, nâng lượng cổ phiếu SHB nắm giữ từ 44.112.600 cổ phiếu lên 44.307.800 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ vốn tăng từ 4,98% lên 5% và trở thành cổ đông lớn của Ngân hàng.

BCI - CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh - Ngày 12/03, Vietnam Enterprise Investment Limited đã mua 60.370 cp BCI, tăng nắm giữ lên 1.972.026 cp, chiếm 2,73%.

OGC - CTCP Tập đoàn Đại Dương - Ngày 7/3, Market Vectors ETF Trust-Market Vectors-Vietnam ETF, cổ đông lớn đã gom thêm 105.780 cổ phiếu và tăng sở hữu từ 23.896.246 đơn vị, tỷ lệ 7,97% vốn, lên hơn 24.002.026 đơn vị, tỷ lệ 8% vốn.

MHC - CTCP Hàng hải Hà Nội - Từ 10/2 đến 7/3, ông Bùi Hữu Lộc, con trai ông Bùi Đình Quý, Thành viên HĐQT đã bán thành công 500.000 cổ phiếu MHC như đăng ký, nên giảm sở hữu xuống còn 13.200 đơn vị, tỷ lệ 0,097% vốn.

ACC - CTCP Bê tông Becamex - Vào ngày 7/3, Mutual Fund Elite, cổ đông lớn đã mua vào 93.330 cổ phiếu ACC và nâng sở hữu từ 509.140 đơn vị, tỷ lệ 5,09% vốn, lên thành 602.470 đơn vị, tỷ lệ 6,02% vốn.

VTF - CTCP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng - Tại ngày 6/3, bà Tăng Thị Linh Quyên, vợ ông Nguyễn Văn Thắng, Thành viên Ban Kiểm soát đã bán thành công 400.000 cổ phiếu VTF đăng ký, nên giảm sở hữu xuống còn177.329 đơn vị, tỷ lệ 0,42% vốn. Trong khi đó, cá nhân ông Thắng hiện vẫn nắm giữ 1.137.269 cổ phiếu VTF, chiếm 2,72% vốn điều lệ Công ty.

VIP - CTCP Vận tải xăng dầu Vipco - Halley Sicav - Halley Asia Properity đã trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 4/3/2014 sau khi đã gom thêm 15.000 cổ phiếu VIP, làm tăng sở hữu từ 2,985 triệu đơn vị, tỷ lệ 4,99% vốn, lên thành 3 triệu đơn vị, tỷ lệ 5,02% vốn.

ARM - CTCP Xuất nhập khẩu hàng không - Ông Đinh Ngọc Chủng, Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc đã bán xong 20.500 cổ phiếu ARM nắm giữ. Sau giao dịch, ông Chủng chỉ còn sở hữu 65 cổ phiếu ARM.

VKC - CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh - Ông Hoàng Văn Quyền, Ủy viên HĐQT đã bán 100.000 cổ phiếu VKC. Sau giao dịch, ông Quyền còn sở hữu 32.000 cổ phiếu VKC. Trong khi đó, bà Huỳnh Thị Hạnh, vợ ông Nguyễn Thoại Hồng, Ủy viên HĐQT Công ty cũng đã bán xong toàn bộ 100.000 cổ phiếu VKC nắm giữ.

NAG - CTCP Nagakawa Việt Nam - Ngày 6/3, bà Nguyễn Thị Thu Thảo đã trở thành cổ đông lớn sau khi mua 105.800 cổ phiếu NAG nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ 4,78% lên 5,49%. Sau giao dịch, bà Thảo nắm giữ 815.403 cổ phiếu NAG.

CCM - CTCP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ - Ông Thái Hoàng Tước, con ông Thái Minh Thuyết, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phiếu CCM nhưng chỉ mua được 93.900 cổ phiếu do diễn biến giá và thị trường không theo dự kiến. Sau giao dịch, ông Tước nắm giữ 142.200 cổ phiếu CCM, tỷ lệ 3,09%.

TKC - CTCP Xây Dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ - Ông Nguyễn Uy Trường đã mua 454.768 cổ phiếu. Qua đó, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ TKC từ 39.300 cổ phiếu lên 494.068 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 0,4% lên 5,06% và chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty từ ngày 28/2.

VNH - CTCP Thủy hải sản Việt Nhật - Ông Nguyễn Văn Nhựt, Chủ tịch HĐQT đã bán 1,5 triệu cp từ ngày 12/02 đến 06/03. Mục đích của việc bán cổ phiếu là để đầu tư vào xí nghiệp chế biến bột nêm do VNH làm chủ đầu tư. Sau giao dịch, ông Nhựt này giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.052.299 cp xuống còn 552.299 cp VNH, ứng với tỷ lệ sẽ giảm từ 25,58% xuống còn 6,88% tổng số lượng cổ phiếu VNH đang lưu hành.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DTL - CTCP Đại Thiên Lộc - Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT tiếp tục đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu DTL từ 14/3 đến 12/4 để tăng tỷ lệ sở hữu lên tới 22.862.527 đơn vị, tỷ lệ 48,739% vốn.

MBB - Ngân hàng TMCP Quân đội - Ông Lê Viết Hải, con trai ông Lê Công Sòa, Thành viên Ban Kiểm soát đăng ký bán ra 84.000 cổ phiếu MBB từ 13/3 đến 11/4 để tiêu dùng cá nhân, qua đó sẽ giảm sở hữu xuống còn 50.384 đơn vị. Ông Lê Viết Hải hiện cũng là cán bộ nhân viên của MBB.

DC4 - CTCP DIC số 4 - Nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty, ông Nguyễn Văn Đa, Phó tổng giám đốc đăng ký mua 20.000 cổ phiếu DC4. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 13/3 đến ngày 8/4. Trước giao dịch, ông Đa nắm giữ 28.009 cổ phiếu DC4.

UNI - CTCP Viễn Liên - Từ ngày 13/3 đến ngày 31/3, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Thành viên ban kiểm soát đăng ký bán toàn bộ 7.100 cổ phiếu UNI nắm giữ. Cùng thời gian trên, ông Trần Đinh Nguyên Lộc, chồng bà Phượng cũng đăng ký bán hết 8.200 cổ phiếu UNI nắm giữ. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

TKU - CTCP Công nghiệp Tungkuang - Từ ngày 13/3 đến ngày 11/4, ông Liu Cheng Min, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 450.629 cổ phiếu TKU. Trước đó, ông Min cũng đã đăng ký bán lượng cổ phiếu trên nhưng không bán được cổ phiếu nào do diễn biến giá không phù hợp. Hiện, cá nhân này nắm giữ 18.987.221 cổ phiếu TKU, tỷ lệ 77,88%.

NST - CTCP Ngân Sơn - Với mục đích giải quyết tài chính cá nhân, từ ngày 14/3 đến ngày 11/4, ông Nguyễn Văn Thịnh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc đăng ký bán 20.000 cổ phiếu trong tổng số 158.024 cổ phiếu NST.

MHC - CTCP Hàng hải Hà Nội - Ông Bùi Hữu Lộc, con trai ông Bùi Đình Quý, Thành viên HĐQT đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu nhằm nâng sở hữu lên 513.200 đơn vị, tương ứng tỷ lệ 3,786% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/3 đến 11/4.

HPC - CTCP Chứng khoán Hải Phòng - Công ty TNHH MTV Xổ số và đầu tư Tài chính Hải Phòng, cổ đông lớn đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu HPC nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 17/3 đến ngày 15/4. Phương thức giao dịch là thỏa thuận là khớp lệnh.

ITD - CTCP Công nghệ Tiên Phong - Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty, tiếp tục đăng ký bán ra 500.000 cổ phiếu ITD để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 13/3 đến 11/4 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nguồn: CafeF


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]