Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với khu vực hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Tác giả : admin | 30 - 06 - 2023 | 3:33 PM | 226 Lượt xem

01/7/2023 là thời điểm hiệu lực của Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Theo đó, kể từ ngày 1-7-2023: 

- Mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN, BHYT cao nhất bằng 36.000.000 đồng/tháng.

- Mức đóng BHTN cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng:

+ Vùng I là 93.600.000 đồng/tháng.

+ Vùng II là 83.200.000 đồng/tháng.

* Tài Việt tổng hợp


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]