Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (23/06/2014-28/06/2014)

Tác giả : AA001 | 30 - 06 - 2014 | 10:08 AM | 1457 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (23/06 - 28/06/2014).

Công văn 7741/TCHQ-TXNK ngày 24/06/2014 - Vướng mắc về chứng từ trong hồ sơ hoàn thuế.

Công văn này giải đáp vướng mắc về chứng từ trong hồ sơ hoàn thuế. Theo đó, tại điểm c khoản 7 Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ đề nghị hoàn thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ doanh nghiệp phải nộp có bao gồm tờ khai xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ đã làm thủ tục hải quan (01 bản chính). Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ không có bản chính của tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng để nộp theo hồ sơ, do doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ lưu giữ, sử dụng cho việc lập hồ sơ hoàn thuế sau này khi thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài: Tổng cục Hải quan ghi nhận để báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi quy định dẫn trên.

Công văn 7663/TCHQ-GSQL ngày 23/06/2014 - Vướng mắc khai báo trên hệ thống VNACCS.

Công văn này giải đáp vướng mắc khai báo trên hệ thống VNACCS về chỉ tiêu mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến. Theo đó, khi thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa Công ty phải khai báo mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến là mã địa điểm tập kết hàng hóa để xuất khẩu. Do vậy, đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu của Công ty tập kết tại kho thuê của Công ty khác (Công ty B) là sản phẩm nhận lại sau khi đặt gia công thì Công ty khai báo xuất khẩu với cơ quan Hải quan với chỉ tiêu mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến là mã kho đang để hàng xuất khẩu của Công ty B.

Đối với trường hợp lô hàng hóa xuất khẩu một phần từ kho của Công ty tại KCN Bắc Thăng Long và một phần là sản phẩm sau khi gia công để tại kho Công ty B, khi khai báo xuất khẩu lô hàng này Công ty khai chỉ tiêu mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến là mã của kho Công ty tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, khai thông tin hàng xuất khẩu được tập kết tại 02 địa điểm (kho Công ty và kho Công ty B) và thời gian dự kiến đóng container vào chỉ tiêu ghi chú. Trường hợp phải kiểm tra thực tế hàng hóa có thể tiến hành tại Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất theo đề nghị của Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long.

Công văn 7723/TCHQ-VNACCS ngày 24/06/2014 - In tờ khai và xác nhận hàng qua khu vực giám sát:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc in tờ khai và xác nhận hàng qua khu vực giám sát. Theo đó, đối với tờ khai thông quan hoặc giải phóng hàng yêu cầu bộ phận giám sát khi xác nhận trên tờ khai giấy phải ghi cụ thể ngày/tháng/năm và xác nhận trên hệ thống để phục vụ công tác quản lý có liên quan.

Công văn 7875/TCHQ-GSQL ngày 25/06/2014 - Không ghi xuất xứ hàng hóa:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc không ghi xuất xứ hàng hóa. Theo đó, căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 9, Điểm 3 Điều 10 và Khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa thì hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục bắt buộc phải ghi xuất xứ hàng hóa (nước xuất xứ hàng hóa) trên nhãn hàng hóa. Theo hướng dẫn tại Điều 17 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP thì cách ghi xuất xứ hàng hóa được quy định như sau: "ghi "sản xuất tại" hoặc "chế tạo tại" hoặc "xuất xứ" kèm tên nước hay vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó".

Căn cứ quy định hiện hành thì nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam mà trên nhãn thể hiện chưa đúng, đủ những nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật", bị xử phạt với mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng và buộc khắc phục các vi phạm về nhãn hàng hóa trước khi hàng hóa được thông quan.

Công văn 7557/TCHQ-GSQL ngày 20/06/2014 - Hướng dẫn thủ tục thanh lý hàng tạm nhập:

Công văn này hướng dẫn thủ tục thanh lý hàng tạm nhập. Theo đó, các hình thức thanh lý gồm: tái xuất, bán, tiêu hủy. Theo trình bày của Công ty, do lô hàng này đã hết thời gian khấu hao và không sử dụng được nữa nên muốn tiêu hủy lô hàng này. Do vậy, Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi quản lý, có văn bản nêu rõ lý do thanh lý tiêu hủy, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (nếu có) và tiến hành việc tiêu hủy dưới sự giám sát của cơ quan Hải quan. Khi tiêu hủy Công ty chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý môi trường. 

Công văn 7562/TCHQ-GSQL ngày 20/06/2014 - Đơn vị tính của nguyên phụ liệu:

Công văn này giải quyết vướng mắc về đơn vị tính của nguyên phụ liệu. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không thể sử dụng đơn vị tính theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam mà sử dụng đơn vị tính theo thuộc tính hàng hóa phù hợp với tập quán thương mại quốc tế thì doanh nghiệp được sử dụng đơn vị tính phù hợp. Tuy nhiên, việc sử dụng đơn vị tính này phải thống nhất trong toàn bộ hồ sơ hải quan (trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, trong bảng thông báo định mức...). Về việc chuyển đổi dữ liệu trên hệ thống, đề nghị Công ty liên hệ với đơn vị cung cấp phần mềm để được hỗ trợ xử lý.

Công văn 7571/TCHQ-TXNK ngày 20/06/2014 - Thanh khoản bổ sung lượng nguyên liệu chênh lệch của các tờ khai hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Công văn này giải quyết vướng mắc thanh khoản bổ sung lượng nguyên liệu chênh lệch của các tờ khai hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Theo đó, trường hợp của Công ty nếu thực tế do sai sót trong quá trình kê khai định mức, Công ty chưa xác định đúng độ ẩm và hiện nay Công ty vẫn đang tiếp tục sản xuất mặt hàng than cốc để xuất khẩu thì đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với Cơ quan hải quan quản lý để xác định đúng định mức thực tế và thực hiện khai bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Thông tư số 79/2009/TT-BTC, khoản 5 Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC (nay là khoản 5 Điều 14 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013).

Công văn 7987/TCHQ-TXNK ngày 26/06/2014 - Nộp tiền vào NSNN qua thanh toán điện tử:

Công văn này hướng dẫn về việc nộp tiền vào NSNN qua thanh toán điện tử. Cụ thể như sau:

- Về khoản tiền thuế VAT của Công ty được cơ quan Hải quan chuyển vào tài khoản tạm thu:

Hai Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước ngày 1/4/2014 tại Ngân hàng EximBank do Công ty cung cấp thiếu nội dung “Mã chương”, nên khoản tiền thuế VAT của hai tờ khai 152 và 154 được Kho bạc Nhà nước Hồng Bàng - Hải Phòng chuyển vào tài khoản tạm thu của Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng KV1 để theo dõi và điều chỉnh khi có đủ thông tin là đúng quy định tại điều 10 Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại.

- Về việc nộp tiền thuế, tiền chậm nộp và các khoản thu khác:

Địa điểm, hình thức thu nộp tiền vào NSNN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được quy định cụ thể tại Điều 22 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nộp tiền qua các ngân hàng thương mại đã tham gia ký kết, thỏa thuận, phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan (hiện nay, Tổng cục Hải quan đã ký kết, thỏa thuận, phối hợp thu NSNN với 16 ngân hàng thương mại: Agribank, BIDV, Vietinbank, MBBank, Vietcombank, VIB, Techcombank, Eximbank, Maritimebank, VPbank, HDBank, MHB, OCB, ABBank, ANZ, LienVietPostBank) thì cơ quan Hải quan có thể tra cứu thông tin nộp thuế của doanh nghiệp ngay sau khi ngân hàng thương mại gửi thông tin đã nộp tiền của doanh nghiệp tới Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, và chấp nhận thông quan lô hàng. Trường hợp doanh nghiệp nộp tiền vào NSNN qua các ngân hàng thương mại chưa tham gia ký kết, thỏa thuận, phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan thì để được thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp tiền thuế, doanh nghiệp cần xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy nộp tiền vào NSNN có xác nhận của Ngân hàng / Kho bạc để cơ quan Hải quan kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của chứng từ, làm cơ sở thông quan hàng hóa.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan tuần 2412

Nguồn: taiviet.net

 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]