Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN NGÀY 23-29/05/2022

Tác giả : Admin | 29 - 05 - 2022 | 7:53 AM | 596 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Hải Quan thời gian vừa qua (23 - 29/05/2022):

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Thông báo 1825/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với dây hàn bằng thiếc Solder Flux-Cored Wire do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông báo 1752/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với rượu vodka cà phê Frendship do Tổng cục Hải quan ban hành

B - CÔNG VĂN 

Công văn 1855/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng sắt, thép phế liệu theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1847/TCHQ-GSQL năm 2022 đưa hàng về bảo quản theo đề nghị của người khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1099/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về nhập khẩu sách điện tử do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 1799/TCHQ-TXNK năm 2022 về miễn nộp tiền phạt vi phạm hành chính do không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1798/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1797/TCHQ-TXNK năm 2022 về hoàn trả tiền thuế nhập khẩu đã nộp theo quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan đối với mặt hàng “ngô hạt” đã nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2686/BCT-AP năm 2022 về phối hợp triển khai biện pháp nâng cao hiệu suất thông quan tại cửa khẩu biên giới phía Bắc thời gian tới do Bộ Công thương ban hành

Công văn 1791/TCHQ-GSQL năm 2022 về nhà xuất khẩu từ San Marino và Andorra do Tổng cục Hải quan ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]