Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (08/09 - 13/09/2014)

Tác giả : AA001 | 15 - 09 - 2014 | 9:00 AM | 873 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (08/09 - 13/09/2014):

Thông tư 126/2014/TT-BTC ngày 28/08/2014: Quy định thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Thông tư này quy định thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Các quy định tại Thông tư này thay thế các quy định về địa điểm, hình thức nộp thuế, kê khai nộp thuế, chuyển tiền, chuyển thông tin, đối chiếu số liệu và xử lý sai sót đối chiếu số liệu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nêu tại Thông tư 128/2008/TT-BTC, Điều 16 Thông tư 85/2011/TT-BTC và Điều 22 Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Một trong những thay đổi đáng chú ý trong Thông tư này là về địa điểm nộp thuế. Thông tư quy định: Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước hoặc tại tổ chức tín dụng.

Trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế bằng tiền mặt nhưng Kho bạc Nhà nước hoặc các tổ chức tín dụng không tổ chức điểm thu tại địa điểm làm thủ tục hải quan, cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện thu số tiền thuế do người nộp thuế nộp và chuyển toàn bộ số tiền thuế đã thu vào tài khoản thu ngân sách của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại theo quy định.

Nếu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế có nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và tiền thu khác tại các cơ quan hải quan khác và muốn nộp ngay số tiền nợ đó tại cơ quan hải quan nơi đang làm thủ tục hải quan; người nộp thuế tự khai báo và nộp tiền tại điểm thu của Kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng hoặc cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục (nếu Kho bạc Nhà nước không bố trí điểm thu).

Trường hợp thu hộ tiền thuế, Chi cục hải quan nơi thu hộ có trách nhiệm fax biên lai thu thuế cho Chi cục hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế để Chi cục hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế có văn bản nhờ thu hộ và xử lý theo quy định.

Người nộp thuế được lựa chọn nộp tiền thuế bằng chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt. Một Bảng kê nộp thuế, một giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước được sử dụng để nộp tiền thuế cho một hoặc nhiều tờ khai hải quan.

Thông tư này có hiệu lực từ 1-10-2014.

Công văn 11004/TCHQ-GSQL ngày 09/09/2014: Vướng mắc về loại hình đăng ký tờ khai.

Công văn này giải đáp vướng mắc về loại hình đăng ký tờ khai. Theo đó, trường hợp SEV mua phụ kiện trong nước và nước ngoài để kiểm tra, phân loại và đóng gói thành bộ phụ kiện để xuất khẩu sang nước khác đều qua công đoạn phân loại, kiểm tra chất lượng, đóng gói trên dây chuyền của SEV, theo tiêu chuẩn của SEV và mang nhãn hiệu Samsung thì được đăng ký tờ khai theo mục đích sản xuất, không phải là hoạt động mua bán hàng hóa trực tiếp.

Công văn 10847/TCHQ-GSQL ngày 04/09/2014: Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu vật tư NK để sản xuất hàng xuất khẩu.

Công văn giải đáp vướng mắc khi áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu vật tư NK để sản xuất hàng xuất khẩu. Cụ thể như sau:

1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan:

Theo quy định thì doanh nghiệp đăng ký và làm thủ tục hải quan NK nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK tại một Chi cục Hải quan sau đây:

- Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có cơ sở sản xuất.

- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp sản xuất mà thuê doanh nghiệp khác sản xuất, gia công thuộc cùng một Cục Hải quan quản lý thì được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại 01 Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan nơi doanh nghiệp nhận sản xuất gia công có cơ sở sản xuất.

- Tại nơi doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc tại chi nhánh nhưng chi nhánh phải có chức năng làm thủ tục hải quan theo quy định và đóng trên địa bàn có cửa khẩu nhập khẩu nguyên vật liệu.

2. Về điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu:

 Một trong những điều kiện để được hưởng ân hạn thuế 275 ngày đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là: “Phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở đi thuê trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu". Doanh nghiệp được đi thuê cơ sở sản xuất của doanh nghiệp khác nhưng phải tự tổ chức sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì được xem xét áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày.

Vì vậy, trường hợp của Công ty nhập khẩu nguyên liệu sau đó thuê doanh nghiệp khác gia công mà không trực tiếp sản xuất mặt hàng ống thép nên không được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất mặt hàng ống thép xuất khẩu.

Công văn 11001/TCHQ-GSQL ngày 09/09/2014: Thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập không nhằm mục đích thương mại.

Công văn này giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập không nhằm mục đích thương mại. Cụ thể như sau:

- Đối với hàng hóa tạm nhập/tạm xuất không nhằm mục đích thương mại nếu tái xuất, tái nhập một lần tại cửa khẩu tạm nhập/tạm xuất thì khi tái xuất, tái nhập hàng thực hiện thủ tục hải quan trên tờ khai tạm nhập/tạm xuất (không mở tờ khai mới).

- Đối với hàng hóa tạm nhập/tạm xuất không nhằm mục đích thương mại nếu tái xuất/tái nhập khác trường hợp nêu tại điểm 1 nêu trên thì khi tái xuất/tái nhập hàng thực hiện thủ tục hải quan trên tờ khai mới.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại: Bản tin hải quan số 3514

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]