Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (26/01-31/01/2015)

Tác giả : AA001 | 01 - 02 - 2015 | 4:29 PM | 1729 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (26/01-31/01/2015):

Công văn 582/TCHQ-GSQL ngày 22/01/2015 - Sử dụng tờ khai XK gia công để thanh khoản cho tờ khai nhập khẩu theo loại hình SXXK:

Công văn này giải đáp vướng mắc về sử dụng tờ khai XK gia công để thanh khoản cho tờ khai nhập khẩu theo loại hình SXXK.Theo đó, phần bụi, tạp chất có chứa vàng, bạc, bạch kim (có nguồn gốc từ nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình SXXK) thu được trong quá trình sản xuất sản phẩm xuất khẩu, Công ty xuất khẩu ra nước ngoài theo hợp đồng gia công nhưng không nhập khẩu trở lại sản phẩm mà bán tại thị trường nước ngoài thì việc sử dụng lượng tạp chất nêu trên để thanh khoản cho tờ khai nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình SXXK ban đầu được thực hiện như sau:

- Đối với lượng bụi, tạp chất nằm trong định mức sử dụng nguyên liệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì khi xuất khẩu ra nước ngoài để gia công, Công ty không được sử dụng để thanh khoản cho lượng nguyên liệu nhập SXXK ban đầu. Vì lượng bụi, tạp chất này đã được Công ty tính vào tỉ lệ hao hụt sản phẩm xuất khẩu trước đó.

- Đối với lượng bụi, tạp chất nằm ngoài định mức sử dụng nguyên liệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì khi xuất khẩu ra nước ngoài để gia công, Công ty được sử dụng tờ khai xuất khẩu gia công (tạp chất) để thanh khoản cho tờ khai nhập SXXK ban đầu.

Công văn 908/BTC-TCHQ ngày 21/01/2015 - Thuế GTGT hàng NK sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài:

Công văn này giải đáp vướngThuế GTGT hàng NK sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài.Trường hợp Công ty có hàng hóa nhập khẩu nhưng Công ty phát hiện hàng hóa thiếu ngày sản xuất và ngày hết hạn quá mờ nên đã xuất trả lại hàng cho người bán, hàng hóa thực tế không sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam, đã tái xuất thì về thuế GTGT, thủ tục, hồ sơ không thu thuế thực hiện như thủ tục, hồ sơ hoàn thuế / không thu thuế nhập khẩu quy định tại Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013.

Công văn 655/TCHQ-TXNK ngày 26/01/2015 - Xử lý xuất khẩu sản phẩm ngoài thời hạn nộp thuế:

Công văn này giải đáp vướng mắc khi xuất khẩu sản phẩm ngoài thời hạn nộp thuế. Theo đó, khi hết thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, nếu chưa xuất khẩu sản phẩm thì người nộp thuế phải kê khai nộp đủ các loại thuế theo quy định, phải tính và nộp tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực xuất khẩu sản phẩm hoặc đến ngày thực nộp thuế (nếu ngày thực nộp thuế trước ngày thực xuất khẩu sản phẩm).

Công văn 754/TCHQ-GSQL ngày 28/01/2015 - Thủ tục thông báo phụ lục hợp đồng gia công:

Công văn này giải đáp vướng mắc về thủ tục thông báo phụ lục hợp đồng gia công.Theo đó, công ty phải thông báo phụ lục hợp đồng gia công trước thời điểm HĐGC hết hiệu lực. Trường hợp tại thời điểm hợp đồng gia công hết hiệu lực nhưng vẫn còn một lượng sản phẩm chưa xuất khẩu hết, Công ty giải trình có lý do chính đáng và đã ký kết phụ lục hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài để điều chỉnh thời hạn giao hàng thì Công ty được làm thủ tục để thông báo phụ lục hợp đồng gia công.

Theo: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]