Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Hướng dẫn tăng vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Tác giả : AA003 | 06 - 02 - 2014 | 2:38 PM | 1743 Lượt xem

Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 220/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Qua đó, đối với Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước  hoặc Công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ muốn tăng vốn điều lệ thì phải xây dựng “Phương án bổ sung vốn” với các nội dung:
-  Căn cứ pháp lý để tăng vốn 
-  Tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi thực hiện phương án tăng vốn.
-  Kế hoạch sản xuất kinh doanh  và sử dụng nguồn vốn tăng của doanh nghiệp.
-  Đánh giá lợi ích kinh tế thu được và ảnh hưởng tăng đầu tư vốn của nhà nước 
-  Đề xuất nguồn bổ sung vốn nhà nước vào doanh nghiệp khác
Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho năm tài chính từ năm 2013.

Nguồn: Thuvienphapluat.


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]