Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Nhiều cổ phiếu có nguy cơ bị tạm ngưng giao dịch

Tác giả : AA 006 | 19 - 02 - 2014 | 8:25 AM | 1197 Lượt xem

Mùa công bố kết quả KQKD 2013, hàng loạt công ty công bố lỗ 2 năm liên tiếp khiến Sở GDCK Tp.HCM liên tục công bố thông tin cảnh báo nhà đầu tư.

Tính đến thời điểm hiện tại có ít nhất 5 cổ phiếu bị cảnh báo có khả năng bị tạm ngưng giao dịch và chuyển sang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát sau khi có BCTC kiểm toán năm 2013 là DCTVOSHSIALP,PNC, riêng cổ phiếu FDG bị cảnh báo có khả năng bị hủy niêm yết do lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ.

5 công ty bị lỗ 2 năm liên tiếp là DCT (CTCP Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai) có LNST năm 2013 âm 129,7 tỷ đồng, năm 2012 công ty lỗ 55 tỷ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2013 âm 156 tỷ đồng. Hiện tại cổ phiếu DCT đang trong diện bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012 là số âm.

CTCP Văn Hóa Phương Nam (Mã PNC) có LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2013 âm 23, tỷ đồng, năm 2012 lỗ hơn 16,87 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2013 âm 42,7 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Alphanam (Mã ALP) có LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2013 âm 201,62 tỷ đồng, LNST năm 2012 âm 144 tỷ, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2013 âm 237,46 tỷ đồng. Hiện tại cổ phiếu của Công ty đang trong diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012 là số âm.

CTCP Vật tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh (Mã HSI) có LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2013 âm 72, 545 tỷ đồng, năm 2012 lỗ 1,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2013 âm 74,3 tỷ đồng.

CTCP Vận tải biển Việt Nam (Mã VOS) lãi ròng năm 2013 âm 193,75 tỷ đồng, năm 2012 âm 34,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2013 âm 209,50 tỷ đồng. Hiện tại cổ phiếu của Công ty đang trong diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012 là số âm.

Nếu BCTC kiểm toán năm 2013 của 5 công ty nói trên đều là số âm thì cổ phiếu của các công ty này sẽ bị tạm ngừng giao dịch theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 quy định tại Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014. Sau khi Công ty có giải trình phương án khắc phục, cổ phiếu sẽ chuyển sang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

CTCP Docimexco (Mã chứng khoán: FDG) có Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2013 là -116,06 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -147,16 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp là 132 tỷ đồng. Hiện nay, FDG đang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị cảnh báo do lỗ năm 2012 và vi phạm công bố thông tin.

Căn cứ quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, chứng khoán bị huỷ niêm yết trong trường hợp: “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét;”. Như vậy, nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013 của FDG vẫn có lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp thì SGDCK TP.HCM sẽ thực hiện thủ tục huỷ niêm yết bắt buộc đối với chứng khoán FDG.

Nguồn: CafeF


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]