Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tháng 07/2023

Tác giả : admin | 28 - 07 - 2023 | 3:40 PM | 200 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT

B - CÔNG VĂN 

Công văn 53492/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 5475/VPCP-KTTH năm 2023 thông tin báo nêu về rà soát, xử lý hóa đơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 52180/CTHN-TTHT năm 2023 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 8999/CTTPHCM-TTHT năm 2023 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 51359/CTHN-TTHT năm 2023 về sử dụng hóa đơn điện tử trong khu chế xuất khi thanh lý tài sản do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành, theo đó:

Doanh nghiệp chế xuất thực hiện thanh lý tài sản cố định theo hình thức bán vào nội địa thì tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản theo quy định tại Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

- Kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư sô 219/2013/TT-BTC. Về việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Điều 8 và Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP .

- Hình thức sử dụng: Hóa đơn có mã của cơ quan thuế

- Loại hóa đơn: Hóa đơn bán hàng

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất thực hiện thanh lý tài sản cố định theo hình thức bán vào nội địa thì Công ty sử dụng Hóa đơn bán hàng theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

 

Công văn 51358/CTHN-TTHT năm 2023 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 51356/CTHN-TTHT năm 2023 về chứng từ hợp lệ khi trả thu nhập cho người lao động qua ví điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 8732/CTTPHCM-TTHT năm 2023 về giảm 2% thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP do CụcThuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 2827/TCT-DNNCN năm 2023 về miễn thuế đối với hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định 92/2021/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 2812/TCT-TTKT năm 2023 triển khai biện pháp phòng, chống tình trạng buôn bán hóa đơn trên không gian mạng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 47359/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 47362/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 46972/CTHN-TTHT năm 2023 về kê khai thuế giá trị gia tăng cho trụ sở chính và chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 7024/BGTVT-TC năm 2023 về triển khai Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Công văn 46974/CTHN-TTHT năm 2023 về điều kiện và hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Nguồn: Tài Việt tổng hợp.


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]