Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế 18-24/07/2022

Tác giả : Admin | 23 - 07 - 2022 | 8:42 AM | 875 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND về mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND quy định về mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2022-2023 do thành phố Hà Nội ban hành

B - CÔNG VĂN 

Công văn 2492/UBND-DA năm 2022 triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Công văn 34794/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 1421/QĐ-BTC năm 2022 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Công văn 33229/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 33223/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài vừa có thu nhập tại Việt Nam, vừa có thu nhập tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 2497/TCT-TTKT năm 2022 vướng mắc trong công tác giám định tư pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 33224/CTHN-TTHT năm 2022 về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị phụ thuộc khác tỉnh được hưởng ưu đãi thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 33092/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 2372/TCT-TCCB năm 2022 về công tác quy hoạch do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 2357/TCT-QLN năm 2022 về xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 do Tổng cục Thuế ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]