Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN TỪ 29/07-17/08

Tác giả : AA006 | 17 - 08 - 2019 | 9:40 AM | 365 Lượt xem

1, Công văn số 5095/TCHQ-GSQL ngày 09/08/2019:

Theo đó, hệ thống hỗ trợ theo dõi tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ đảm bảo quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện như sau:

- Thực hiện chỉ tiêu số 1.69- Số quản lý nội bộ doanh nghiệp: Khai theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC và các hướng dẫn khác về khai báo hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ có liên quan.

- Thực hiện chỉ tiêu số 1.50- Chi tiết khai trị giá: Ngoài việc khai báo theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì khai thông tin như sau:

Đối với các trường hợp hàng hóa nhập khẩu khác như tạm nhập hàng hóa của cá nhân được nhà nước Việt Nam cho miễn thuế ghi #&1; trường hợp tạm nhập hàng hóa là dụng cụ, nghề nghiệp, phương tiện làm việc có thời hạn của cơ quan, tổ chức, của người nhập cảnh ghi #&2; trường hợp tạm nhập phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác (kệ, giá, thùng, lọ...) ghi #&3.... Trường hợp chỉ tiêu chi tiết khai trị giá vượt quá ký tự thì khai tại chỉ tiêu ô ghi chú.

 

2, Quyết định về 1325/QĐ-BTC ngày 05/08/2019:

Theo đó, ban hành 08 TTHC mới được quy định tại Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Hải quan bao gồm:
- Thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan đối với công chức hải quan đã chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc;
- Thủ tục tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan (TTHQ);
- Thủ tục chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ;
- Thủ tục tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ;
- Thủ tục cấp mã số nhân viên đại lý làm TTHQ;
- Thủ tục gia hạn mã số nhân viên đại lý làm TTHQ;
- Thủ tục cấp lại mã số nhân viên đại lý làm TTHQ;
- Thủ tục thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ.
Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung 02 TTHC sau:
- Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ;
- Thủ tục thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

 

 Nguồn: Tài Việt Tổng Hợp

Bạn đọc có thể cập nhật thêm tin tức về văn bản pháp luật lĩnh vực thuế ở link dưới đây:

  

 

 

 

 

N

BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 29/07 - 17/08/2019

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]