Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (06/06 - 11/06/2016)

Tác giả : Admin | 11 - 06 - 2016 | 2:16 PM | 771 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (06/06 - 11/06/2016):

Công văn 714/GSQL-GQ2 ngày 08/06/2016 - Về thủ tục hải quan với hàng hóa là nhà xưởng, tài sản cố định gắn liền với nhà xưởng, theo đó : 

Về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa là nhà xưởng, tài sản cố định gắn liền với nhà xưởng như điều hòa không khí, thiết bị văn phòng, camera giám sát.... khi chuyển quyền sử dụng lô đất M-4, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội và nhà xưởng cho Công ty TNHH Linh kiện điện tử SE1 (Việt Nam) là DNCX:

Trường hợp hàng hóa là nhà xưởng, tài sản cố định gắn liền với nhà xưởng như nêu trên của Công ty TNHH Tokyo Micro Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế và khi mua hàng hóa này Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI (Việt Nam) xác định mục đích sử dụng vẫn thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì Công ty căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Lưu ý, trường hợp không làm thủ tục hải quan thì Công ty và Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI (Việt Nam) phải lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết liên quan đến việc chuyển nhượng hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán.

Ngoài ra, Công ty Tokyo Micro Việt Nam căn cứ Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) để thực hiện do Công ty là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Công văn 728/GSQL-GQ1 ngày 08/06/2016 - Về gia hạn thời gian tạm nhập hàng triển lãm để sửa chữa, theo đó : 

1. Về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

2. Căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì:

a. Đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, khi tạm xuất - tái nhập phải có giấy phép của Bộ Công Thương.

Đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 13 nêu trên, Công ty làm thủ tục tạm xuất, tái nhập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu không phải có giấy phép của Bộ Công Thương.

b. Đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, Công ty chỉ được phép tạm xuất để sửa chữa khi thiết bị này còn trong thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu.

Công văn 5344/TCHQ-TXNK ngày 10/06/2016 - Về chính sách thuế đối với hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu, theo đó : 

Về việc hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng phế liệu thép không gỉ thu được từ nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của Công ty TNHH Kỹ nghệ FELIX :

1. Căn cứ khoản 4 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ, khoản 5 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì “Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc xuất vào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu”.

Căn cứ khoản 3 Điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì: Trường hợp hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thuộc đối tượng không phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định thì hồ sơ xét không thu thuế xuất khẩu bao gồm:

a) Công văn đề nghị không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu: 01 bản chính trong đó nêu rõ:

a.1) Số tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan đề nghị không thu thuế; tên hàng; số thứ tự dòng hàng, số lượng hàng hóa trên tờ khai hải quan (đối với trường hợp đề nghị không thu thuế một phần của tờ khai hải quan); số tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu; số hợp đồng có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu đề nghị không thu thuế;

a.2) Số lượng nguyên liệu nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất gia công hàng hóa xuất khẩu;

a3) Số tiền thuế xuất khẩu đề nghị không thu;

2. Theo trình bày tại công văn số 2016/0526/CV-HQ, trường hợp của Công ty TNHH Kỹ nghệ FELIX thì Công ty nhập khẩu 100% nguyên liệu thép không gỉ từ nước ngoài để sản xuất xuất khẩu sản phẩm trong đó có phế liệu thép không gỉ. Công ty cam kết phế liệu thép không gỉ thu được từ hoạt động sản xuất có nguồn gốc 100% nguyên liệu nhập khẩu và hoàn toàn không có nguồn gốc từ tài nguyên khoáng sản được khai thác tại Việt Nam. Theo đó, đề nghị Công ty xuất trình hồ sơ nhập khẩu thép không gỉ, xuất khẩu số phế liệu thép không gỉ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu để kiểm tra xác định cụ thể, đối chiếu với quy định nêu trên để xử lý theo quy định.

Nguồn: taiviet.net

 Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 1916

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]