Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (30/05 - 04/06/2016)

Tác giả : Admin | 04 - 06 - 2016 | 9:51 AM | 1499 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (23/05 - 28/05/2016):

Công văn 683/GSQL-GQ1 ngày 01/06/2016 - Hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu thép, theo đó : 

Về việc kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 58/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương thì thép nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/6/2015 của Bộ Công Thương (về cấp phép nhập khẩu tự động) thì thép nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng: (i) Phải được cấp giấy phép nhập khẩu tự động, hoặc (ii) Phải có xác nhận tại Bản cam kết của Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất (một trong 2 thủ tục do doanh nghiệp tự lựa chọn). 

Công văn 4490/TCHQ-TXNK ngày 30/05/2016 - Hướng dẫn về xét miễn thuế hàng hóa nhập khẩu bị hỏa hoạn, theo đó :

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời Điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.

Theo quy định tại Thông tư 237/2009/TT-BTC ngày 08/12/2009 của Bộ Tài chính thì nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ được miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Công văn 678/GSQL-GQ2 ngày 30/05/2016 - Hướng dẫn thủtục hải quan với hàng hóa là vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bịtừnội địa đưa vào doanh nghiệp chế xuất, theo đó : 

- Đối với vật liệu xây dựng đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 để thực hiện. Theo đó Công ty được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan đối với trường hợp này;

- Đối với máy móc, thiết bị dùng để lắp đặt cố định tại công trình, hạng Mục sửa chữa của DNCX nếu không thực hiện thủ tục hải quan, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và hướng dẫn tại Điểm 11 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Tổng cục Hải quan để biết, thực hiện.

Nguồn: taiviet.net

 Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 1816

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]