Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế 16-22/05/2022

Tác giả : Admin | 22 - 05 - 2022 | 9:45 AM | 882 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

B - CÔNG VĂN 

Công văn 22148/CTHN-TTHT năm 2022 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 1604/TCT-KK năm 2022 triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 22145/CTHN-TTHT năm 2022 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 22241/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 1577/TCT-CNTT năm 2022 về Kế hoạch tạm dừng hệ thống hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 21884/CTHN-TTHT năm 2022 về xác định thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân đối với phần tiền lương làm thêm giờ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 4224/BTC-TCHQ năm 2022 về tiền hoàn thuế ưu đãi cho C/O mẫu D do Bộ Tài chính ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]