Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (01/06 - 06/06/2015)

Tác giả : AA006 | 07 - 06 - 2015 | 9:39 AM | 2422 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (01/06 - 06/06/2015):

Công văn 466/GSQL-TH ngày 19/05/2015 - Khai báo mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến.

Công văn này hướng dẫn việc khai báo mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến. Theo đó, khai báo mã địa điểm tập kết lưu kho khi hàng hóa được tập kết tại kho của Công ty:

- Trường hợp địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu đã được Tổng cục Hải quan mã hóa thì Công ty sử dụng mã địa điểm để khai báo.

- Trường hợp địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu chưa được Tổng cục Hải quan mã hóa thì Công ty sử dụng mã dùng chung của Chi cục nơi đăng ký tờ khai để khai báo, đồng thời phải ghi cụ thể địa điểm tập kết, thời gian dự kiến đóng Container, xếp hàng lên phương tiện vận tải tại ô “Địa chỉ” tại chỉ tiêu “Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng”.

Khai báo mã địa điểm tập kết, lưu kho khi một phần lô hàng được tập kết tại kho của Công ty và một phần được tập kết tại kho tại KCN, đề nghị Công ty sử dụng mã dùng chung của Chi cục nơi đăng ký tờ khai để khai báo, đồng thời phải ghi cụ thể địa điểm tập kết, thời gian dự kiến đóng Container, xếp hàng lên phương tiện vận tải tại ô “Địa chỉ” tại chỉ tiêu “Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng”.

Công văn 493/GSQL-GQ3 ngày 27/05/2015 - Xác nhận hàng qua KVGS.

Công văn này hướng dẫn việc xác nhận hàng qua KVGS. Theo đó, việc khai báo địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu theo loại hình H21 là trường hợp mã loại hình không hỗ trợ khai báo vận chuyển kết hợp nên khai các thông tin sau: thời gian, tuyến đường, cửa khẩu đi và đến, mã địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu được vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu đến cửa khẩu xuất thì công chức hải quan (nơi người khai đăng ký tờ khai hải quan) có trách nhiệm thực hiện chuyển địa điểm giám sát trên Hệ thống để công chức hải quan tại cửa khẩu xuất thực hiện thủ tục giám sát theo quy định.

Công văn 5023/TCHQ-TXNK ngày 03/06/2015 - Vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2015/TT-BTC.

Công văn này hướng dẫn về vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2015/TT-BTC. Theo đó Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tổ chức tiếp nhận mẫu hàng hóa thực hiện phân tích, giám định theo đúng đối tượng quy định tại Điều 3 Thông tư; tiếp nhận hồ sơ yêu cầu phân tích; sử dụng mẫu hàng hóa để thực hiện phân tích; gửi mẫu trưng cầu giám định theo đúng quy định.

Công văn 4860/TCHQ-TXNK ngày 28/05/2015 - Xử lý vướng mắc về hoàn thuế nhập khẩu.

Công văn này hướng dẫn việc xử lý vướng mắc về hoàn thuế nhập khẩu. Cụ thể như sau:

- Về thời hạn xét hoàn thuế nhập khẩu: Thời hạn xét hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu tối đa là 365 ngày theo hướng dẫn tại công văn số 16224/BTC-TCHQ ngày 07/11/2014 của Bộ Tài chính được tính kể từ khi nhập khẩu nguyên liệu vật tư đến khi thực xuất khẩu sản phẩm (tính theo ngày đăng ký tờ khai hải quan).

- Về việc áp dụng thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế:Người nộp thuế tự quyết định thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợp đã nộp đủ các loại thuế.

- Về hồ sơ hoàn thuế:căn cứ vào các số tờ khai do doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ đề nghị hoàn thuế, cơ quan hải quan thực hiện khai thác dữ liệu trên hệ thống; trường hợp tờ khai xuất khẩu khai trên tờ khai hải quan giấy, doanh nghiệp phải nộp 01 bản chụp tờ khai xuất khẩu có xác nhận của Công ty.

Công văn 7260/BTC-TCHQ ngày 02/06/2015 - Thủ tục đối với hàng hóa mang theo người khi xuất cảnh.

Công văn này hướng dẫn về thủ tục đối với hàng hóa mang theo người khi xuất cảnh. Theo đó:

- Đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam được người xuất cảnh mang theo khi xuất cảnh có nhu cầu hoàn thuế VAT phải thực hiện làm thủ tục Hải quan theo đúng quy định.

- Đối với hàng hóa thông thường khác do Việt Nam sản xuất (có thuế xuất khẩu là 0%) do người xuất cảnh mang theo khi xuất cảnh, công chức Hải quan không yêu cầu người xuất cảnh phải làm thủ tục hải quan (khai hải quan).

- Việc kiểm tra hành lý của người xuất cảnh chỉ thực hiện khi có thông tin về hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện theo quy định của pháp luật, hoặc kiểm tra trên nguyên tắc quản lý rủi ro.

- Các Cục Hải quan quán triệt cán bộ công chức về thái độ khi làm thủ tục đối với người xuất cảnh, đặc biệt là đối với khách du lịch, nghiêm cấm có hành vi sách nhiễu. Trường hợp cán bộ công chức vi phạm, không tiếp tục bố trí làm việc tại khâu làm thủ tục hải quan và xử lý theo quy định.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại: 

Bản tin hải quan số 2115


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]