Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tháng 12/2022

Tác giả : admin | 01 - 01 - 2023 | 3:28 PM | 235 Lượt xem

Từ 1/1/2023, Nghị định 15/2022/CP giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 hết hiệu lực, thuế suất thuế GTGT trở về mức thuế suất thông thường 10% nhưng trước khi có đại dịch Covid 19. 

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư 18/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Thông tư 77/2022/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 90/2020/TT-BTC quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Quyết định 3680/QĐ-BHXH năm 2022 Quy định kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Thông báo 620/TB-TCT năm 2022 áp dụng quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành.

Thông tư 76/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

B - CÔNG VĂN 

Công văn 63653/CTHN-TTHT năm 2022 về xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng, trả thay lương do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

Công văn 62544/CTHN-TTHT năm 2022 hướng dẫn về xử lý hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

Công văn 62542/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

Công văn 15461/CTTPHCM-TTHT năm 2022 về triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Công văn 61434/CTHN-TTHT năm 2022 xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

Công văn 64951/CTHN-TTHT năm 2022 về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cá nhân không nơi nương tựa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

Công văn 64221/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]